Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-41
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Ocena ryzyka eksploatacji lądowych elektrowni wiatrowych w Polsce dla potrzeb ich ubezpieczeń od niektórych zdarzeń losowych
(Risk assessment of operation of land-based wind power plants in Poland for their insurance from some random events)

Authors: Stanisław Wieteska
Katedra Ubezpieczeń, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: wind power plants non-life insurance
Data publikacji całości:2017
Page range:12 (507-518)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

An important element of energy development in Poland from renewable sources are wind turbines. In the article we focus attention on land-based wind power plants. We introduce the basic concepts of the wind power industry and the scale of electricity production using wind turbines. Next, we make the overall characteristics of the wind power, its advantages, possibilities of application. In the final part we analyze the insurance aspects; extent of liability, the sum and the premium of insurance and general insurance conditions.
Download file

Article file

Bibliography

1.August, M. (2013). Elektrownie wiatrowe – kompleksowy zarząd techniczny. Czysta Energia, 9.
2.Bakoń, T. (2011). Uszkodzenia turbin wiatrowych i bezinwazyjne metody ich wczesnego wykrywania. Elektro info, 11.
3.Bakoń, T. (2015). Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych. Elektro info, 9.
4.Bakoń, T. Krzemińska, A. (2012). Repowering w energetyce wiatrowej. Elektro.info, 12.
5.Barzyk, G. (2011). Aspekty eksploatacji elektrowni wiatrowe. Czysta Energia, 11.
6.Bielecki, S. (2015). Wpływ energetyki wiatrowej na otoczenie naturalne – opinie ludności. Energetyka.
7.Cieślak, M. (2012). Koncepcja ochrony przeciwpożarowej oraz certyfikacji systemów przeciwpożarowych elektrowni wiatrowych. Józefów: CNBOP-PIB.
8.Czekalski, D. (2009). Koszty budowy farm wiatrowych. Wieś Jutra, 7–8.
9.Dudek, K. (2014). Czy naprawdę wiatraki są szkodliwe dla ptaków? Czysta Energia, 11.
10.Dul, Ł. (2013). Ocena opłacalności farm wiatrowych. Polska Energetyka Słoneczna, 1–4.
11.Kaczorowski, M. (2014). Konflikty społeczne w energetyce wiatrowej. Czysta Energia, 7–8.
12.Karliński, L., Maksymiuk, M. (2005). Przeszkody lotnicze. Elektro.info, 6.
13.Kasner, R. (2015). Analiza wpływu elektrowni wiatrowych na środowisko atmosferyczne. Ekologia i Technika, 6.
14.Klemm, K. (2011). Przepływ wiatru w terenie miejskim i możliwości jego wykorzystania. Polska Energetyka Słoneczna, 1.
15.Klonowski, M. (2012). Współczesne rozwiązania małych elektrowni wiatrowych. Czysta Energia, 7–8.
16.Kłos, M., Paska, J. (2008). Elektrownia wiatrowa z zasobnikiem energii. Przegląd Elektrotechniczny, 2. Koniec wiatrowego eldorado. Dziennik Gazeta Prawna, 8–10.07.2016, C12–C25.
17.Krampitz, I., Schmitz, L. (2014). Dłuższa eksploatacja turbiny wiatrowej. Czysta Energia, 10.
18.Krzyżanowska, A. (2016). Wiatraki daleko od ludzi. Dziennik Gazeta Prawna, 23 lutego.
19.Kukuła, T., Falkowski, C. (2012). Farmy wiatrowe. Miesięcznik Ubezpieczeniowy, maj.
20.Lorenc, H. (red.) (2005). Atlas klimatu Polski. Warszawa: IMGW.
21.Majchrzak, H. (2014). Perspektywy rozwoju morskich farm. Czysta Energia, 11.
22.Mrozowski, M. (2015). Czy mały wiatrak może zabezpieczyć dostawy energii dla mojego domu? Czysta Energia, 5.
23.Protesty utrudnią budowę wiatraków wartych miliardy (2010). Rzeczpospolita, 7 lipca.
24.Pudlik, M. (2003). Porywy wiatru jako źródło energii. Opole.
25.Salach, S. (2014). Siłownie wiatrowe o pionowej osi obrotu. Czysta Energia, 10.
26.Soliński, B., Soliński, I. (2004). Ceny ofertowe energii elektrycznej w sektorze energetyki wiatrowej w Polsce. Górnictwo i Geoinżynieria, 1.
27.Sowa, A., Wincencik, K. (2008). Ochrona przed zagrożeniami stwarzanymi przez prądy udarowe podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w elektrowniach wiatrowych. Energetyka, marzec.
28.Sowa, T. (2011). Podstawowe aspekty ochrony przepięciowej elektrowni wiatrowych. Elektro.info, 5.
29.Surma, T. (2012). Rozwój energetyki wiatrowej w UE. Czysta Energia, 5.
30.Synowski, R., Kowalski, P. (2009). Każdy raport wymaga indywidualnego podejścia. Dziennik Gazeta Prawna, 15 października.
31.Szczerba, T. (2013). Elektrownie wiatrowe – systemy elektronicznego nadzoru pracy. Czysta Energia, 5.
32.Szklarska, K. (2011). Kluczowe etapy procesu inwestycyjnego budowy farmy wiatrowej. Czysta Energia, 12.
33.Szklarska, K., Bartosz, S. (2012). Due diligence farm wiatrowych. Czysta Energia, 2.
34.Tomporowski, A., Piasecka, J. i in. (2015). Analiza wpływu dużej siłowni wiatrowej na zdrowie człowieka. Ekologia i Technika, 3.
35.Wieczerzak-Krusińska, A. (2016). Polskie wiatraki mocno tracą na wartości. Rzeczpospolita, 7 lipca.
36.Wójcik, M., Stryjecki, M. (2014). Kiedy powstanie pierwsza polska farma wiatrowa na morzu? Czysta Energia, 5.
37.Wysoczański, T. (2015). Przeglądy techniczne elektrowni wiatrowych. Czysta Energia, 4.
38.Zwolińska-Mańczak, A. (2012). Prawne wymogi budowy przydomowej elektrowni wiatrowej. Czysta Energia, 2.
39.Żabicki, D. (2003). Przydomowe elektrownie wiatrowe. Czysta Energia, 11.