Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-14
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2017 (86)
Ograniczenia transferów do właścicieli w kowenantach obligacji notowanych na rynku Catalyst
(RESTRICTIONS ON TRANSFERS TO SHAREHOLDERS IN THE COVENANTS IN BONDS LISTED ON THE CATALYST MARKET)

Authors: Marek Pauka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bogumiła Brycz
Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania
Keywords: shareholders vs. bondholders conflict transfers to shareholders covenants Catalyst
Year of publication:2017
Page range:12 (173-184)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – This paper focuses on the direct and indirect dividend covenants (as divided by Kalay) embedded in the terms of issues of bonds listed on the Catalyst market. The aim is to analyze the types and structure of covenants limiting transfers to the shareholders and to analyze the differentiation of covenants depending on the characteristics of issuers and issues of bonds. Design/Methodology/approach – The subject are non-bank corporate bonds admitted to trading on the Catalyst market in 2009-2013. The authors examine the structure and frequency of dividend covenants and analyse the relationship between the characteristics of issuers and issues and the use of dividend covenants. Findings – 75% of the analysed series of bonds contain indirect covenants and 52% - direct covenants. The bigger issuers and issuers with lower credit risk often use indirect covenants which allow them to run a flexible financing policy. The smaller issuers often use direct covenants. Originality/value – The paper fills a gap in the empirical research on the Polish bond market, particularly in the studies on covenants and their role in reducing transfers to the owners.
Download file

Article file

Bibliography

1.Black F. (1976), Dividend Puzzle, „The Journal of Portfolio Management”, Vol. 2(2), s. 5-8.
2.Bradley M., Roberts M.R. (2015), The structure and pricing of corporate debt covenants. „The Quarterly Journal of Finance”, vol. 5, no. 2, s. 1550001(37).
3.Brycz B., Pauka M., Śmieja N. (2015a), Structure and restrictiveness of financial covenants in bond contracts on Catalyst, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 67-81.
4.Brycz B., Pauka M., Śmieja N. (2015b), Znaczenie kowenantów na rynku obligacji korporacyjnych w teorii i w badaniach empirycznych – przegląd literatury, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 23–34.
5.Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics”, vol. 3, no. 4, s. 305–360.
6.Kalay A. (1982), Dividend Constraints in Bond Covenants, „Journal of Financial Economics”, vol. 10, s. 211-233.
7.Leuz Ch., Deller D., Stubenrath M. (1998), An International Comparison of Accounting-Based Payout Restrictions in the United States, United Kingdom and Germany, „Accounting and Business Research”, Vol. 28 , Iss. 2, s. 111-129.
8.Myers S.C. (1977), Determinants of corporate borrowing, „Journal of Financial Economics”, vol. 5, s. 147–175.
9.Nash R.C., Netter J.F., Poulsen A.B. (2003), Determinants of contractual relations between shareholders and bondholders: investment opportunities and restrictive covenants, „Journal of Corporate Finance” vol. 9, s. 201–232.
10.Pauka M., Brycz B. (2016) Kowenanty dywidendowe na rynku obligacji Catalyst, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, publikacja w procesie wydawniczym.
11.Pauka M., Śmieja N. (2013), Zastosowanie kowenantów w warunkach emisji obligacji – badania empiryczne wśród emitentów z branży developerskiej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 62, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 399-409.
12.Reisel N. (2014), On the value of restrictive covenants: Empirical investigation of public bond issues, „Journal of Corporate Finance” vol. 27, s. 251–268.
13.Smith C.W., Warner J.B. (1979), On financial contracting. An analysis of bond covenants, „Journal of Financial Economics”, vol. 7, s. 117– 161.