Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/1-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2017
Funkcje doradcze audytu wewnętrznego w policji w zakresie zabezpieczenie finału regat The Tall Ship Races 2017

Authors: Marek Jasztal
Keywords: internal audit; advisory service risk mass event
Year of publication:2017
Page range:10 (9-18)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

ADVISORY FUNCTIONS OF INTERNAL AUDIT IN THE POLICE IN THE AREA OF SECURITY OF THE RACE FINALE OF „THE TALL SHIP RACES 2017” Abstract Purpose – Implementation of advisory service of internal audit in the area of the Police preparation to secure the race finale of “The Tall Ship Races 2017”. Design/Methodology/Approach – The risk map method in internal audit was used in order to identify needs and diagnose risk on the basis of the data collected from management and people chosen to secure participants of special events. Findings – On the basis of the analysis, conducted with the risk map, information about potential risk type and their influence on the organization of security of a mass event was obtained. Originality/Value – The research material allowed to investigate the issue objectively and independently and make a conclusion about the implementation of advisory service. Keywords: internal audit; advisory services; risk; mass event
Download file

Article file

Bibliography

1.Literatura
2.https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx
3.http://pl.wikipedia.org
4.Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
5.Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2011 nr 287, poz. 1687 z późn. zm.).
6.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn.zm.).
7.Winiarska, K. (2005). Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego. Warszawa: Difin.