Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2017
Zróżnicowanie taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
(TYPES AND DIVERSIFICATION Of TARIFFS FOR SUPPLY OF PORTABLE WATER AND SEWAGE DISPOSAL SERVICES)

Authors: Roman Kotapski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: water and sewerage companies tariff for supply of portable water and sewage disposal services
Year of publication:2017
Page range:9 (127-135)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The purpose of the study is to present the results of research about usage of tariffs for supply of portable water and sewage disposal services and the possibilities of their diversi cation by water and sewerage companies. Research methodology – Survey conducted among 67 companies operating in the Lower Silesia province. Result – The conducted studies in the subject of tariffs diversi cation clearly indicate that it’s the individual decision of the company’s management. Originality/value – There are no complex searches conducted in the subject of cost accounting of water and sewerage companies. These results could be used to create law related to establishment of tariffs.
Download file

Article file

Bibliography

1.Apanowicz, J. (2005). Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne. Warszawa: Difin.
2.Czakon, W. (red.) (2015). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer business.
3.Kotapski, R. (2016). Jak prezentować i ujmować koszty działalności przedsiębiorstwa wod-kan? Wodociągi–Ka- nalizacja, 7–8 (149–150), 32–35.
4.Stachak, S. (2006). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: KiW.
5.Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. Dz.U. 2001 nr 72, poz. 747 z późn. zm.