Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 6/2016
Istota związku uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego – aspekty formalnoprawne i materialnoprawne
(The Relation Between the Long-term Financial Forecast and the Budget Act of Local Government Units – Formal and Substantive Aspects)

Authors: Zbigniew Ofiarski
Keywords: local government budget act long-term financial forecast
Year of publication:2016
Page range:12 (39-50)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The relation between the two separate acts, that is the Long-Term Financial Forecast and the Budget Act was shaped by the provisions of the Public Finance Act of 27 August 2009. The formal relation has become more stable reflecting mostly the scope of competence granted to local (executive and decision- -making) government units. However, the substantive relation between the two acts is less durable since relatively frequent amendments to budget acts necessitate the need to update the content of long-term financial forecasts to comply with the statutory obligation to achieve adequate correlation between the acts. The provisions adopted have, in practice, an effect unintended by the legislator, which is the supremacy of the budget act, in substantive terms, over the act on long-term financial forecast.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borodo, A. (2011). System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce. Toruń: TNOiK.
2.Czołpińska, E. (2010). Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Finanse Komunalne, 5, 33–43.
3.Duda, M. (2014). Komentarz do art. 182. W: P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (s. 928–940). Warszawa: C.H. Beck.
4.Gałecka, M. (2014). Zmiany budżetu a wieloletnia prognoza finansowa. W: W. Miemiec, K. Sawicka (red.), Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego (s. 310–318). Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Grześkiewicz, W. (2014). Finanse samorządu terytorialnego. W: W. Grześkiewicz (red.), Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego (s. 177–334). Warszawa: Difin.
6.Jastrzębska, M. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa; Wolters Kluwer.
7.Jędrzejczyk, M. (2011). Analiza i ocena charakteru prawnego Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2, 35–46.
8.Jońca, A., Krajewska, M. (2012). Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego – podsumowanie dwóch lat doświadczeń. Finanse Komunalne, 11, 27–36.
9.Kotlińska, J., Salachna, J.M., Szczubiał, M. (2010). Wieloletnia prognoza finansowa – jak rozumieć przepisy ustawowe, aby je prawidłowo stosować. Finanse Komunalne, 10 (dodatek), 3–23.
10.Kowalczyk, R. (2012). Aktualność zasad budżetowych w ustawie o finansach publicznych. Finanse Komunalne, 10, 30–35.
11.Leńczuk, J. (2014a). Komentarz do art. 229. W: P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (s. 1113–1114). Warszawa: C.H. Beck.
12.Leńczuk, J. (2014b). Komentarz do art. 230. W: P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (s. 1115–1118). Warszawa: C.H. Beck.
13.Mekiński, M. (2013). Wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego – doświadczenia trzech lat budżetowych. W: K. Tetłak (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego z perspektywy działalności organów nadzoru (s. 75–91). Warszawa: Wydział Prawa i Administracji UW.
14.Michalski, Z. (2011). Wieloletnia prognoza finansowa i indywidualne wskaźniki zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle przepisów nowej ustawy o finansach publicznych. W: T. Guz, W. Bednaruk, M.R. Pałubska (red.), Ius et historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi (s. 373–394). Lublin: Wyd. KUL.
15.Miemiec, W. (2011). Wieloletnia prognoza finansowa – instrument wydłużenia planowania gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2, 41–48.
16.Piętak, A. (2015). Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie realizacji zasady jawności i przejrzystości gospodarowania środkami budżetowymi. W: B. Dolnicki (red.), Jawność w samorządzie terytorialnym (s. 576–583). Warszawa: Wolters Kluwer.
17.Salachna, J.M. (2010). Wieloletnia prognoza finansowa jako formalna „wytyczna” konstrukcji budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W: J.M. Salachna (red.), Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego – od projektu do sprawozdania (s. 15–64). Gdańsk: ODDK.
18.Salachna, J.M. (2011). Zmiany wieloletniej prognozy finansowej JST – problemy z interpretacją obowiązujących regulacji. Finanse Komunalne, 4, 14–25.
19.Salachna, J.M. (2013). Komentarz do art. 229. W: E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny (s. 897–899). Gdańsk: ODDK.
20.Salachna, J.M. (2015). Dlaczego należy poprawić mechanizmy Wieloletniej Prognozy Finansowej? Finanse Komunalne, 1–2, 61–67.
21.Sawicka, K. (2012). Wieloletnia prognoza finansowa samorządu terytorialnego – założenia, konstrukcja prawna. W: L. Etel, M. Tyniewicki (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe – realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu (s. 323–332). Białystok: Temida 2.
22.Sawicka, K. (2013). Wieloletnia prognoza finansowa. W: W. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego (s. 60–75). Warszawa: Wolters Kluwer.
23.Srocki, S. (2014). Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument stabilizacji finansowej samorządu – zagadnienia prawne. Finanse Komunalne, 12, 5–14.
24.Swianiewicz, P. (2011). Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Warszawa: Municipium.
25.Tarnowski, W. (2015). Wieloletnia prognoza finansowa – fikcja czy instrument stabilizacji finansowej samorządu? Polemika. Finanse Komunalne, 5, 68–75.
26.Trykozko, R. (2010). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Taxpress.
27.Walasik, A. (2011). Wątpliwości dotyczące wieloletniej prognozy finansowej. Samorząd Terytorialny, 1–2, 43–50.
28.Walczak, P. (red.) (2013). Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi. Warszawa; C.H. Beck.