Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-73
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2016 (79)
Analiza procesowa i analiza wartości procesów jako narzędzia projektowania łańcucha wartości obszaru produkcji w przedsiębiorstwie
(Process Analysis and Process Value Analysis as a Tool to Design Value Chain of the Production Area in the Enterprise)

Authors: Zbigniew Leszczyński
Keywords: process analysis process value analysis value chain process management costs
Year of publication:2016
Page range:12 (937-948)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of the article is present in theoretical and empirical aspect – the basic tools of design value chain in the production area: process analysis and value processes analysis. The research methodology adopted in this study is an analysis of the literature in the field of management accounting, management and analysis of empirical data obtained from projects carried out by the author. The thesis of the article: Process management of production costs in the enterprise is conditional upon the functioning of the value chain in the production area. The result of the analyses is the model of the value chain in the production area designed using process analysis and analysis of the value of processes. The innovation of this article is to attempt integration: process analysis and value processes analysis in the one tool of value chain designing
Download file

Article file

Bibliography

1.Beischel M.E. (1990), Improving Production with Process Value Analysis, „Journal of Accountancy”, wrzesień.
2.Czakon W. (2005), Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej
3.w Katowicach, Katowice.
4.Clark M. (1993), Creating customer value: Information – chain-based management, „Information Strategy: The Executive’s
5.Journal” vol. 10.
6.Gunsekaran A., Marri H.B., Grieve R.J. (1999), Activity Based Costing in Small and Medium Enterprises, „Computers
7.and Industrial Engineering” no. 37.
8.Hammer M., Champy J. (1996), Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
9.Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa.
10.Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M. (2000), Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa.
11.Manganelii R.L., Klein M.M. (1998), Reengineering. Metoda usprawniania organizacji, PWE, Warszawa.
12.Ostrenga M.R., Ozan R.T., McIlhattan R.D., Harwood M.D. (1992), The Ernst & Young Guide To Total Cost Management,
13.John Wiley& Sons, New York.
14.O’Sullivan L.(1993), Harnessing the power of your value chain, „Long Range Planning” vol. 26.
15.Porter M.E. (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New
16.York.
17.Stoner J.A.F., Frejman R.E., Gilbert D.R. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
18.Zakarian A., Kusiak A. (2001), Process analysis and reengineering, „Computers & Industrial Engineering” vol. 41,
19.iss. 41.