Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-28
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Dźwięk w przestrzeni handlowej
(Sound in the Commercial Space)

Authors: Halina Portalska
Politechnika Poznańska

Marek Portalski
Politechnika Poznańska
Keywords: music acoustic customers' behavior commercial space sound
Year of publication:2015
Page range:12 (351-362)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents the influence of the acoustic background on the behavior of customers, their residence time in the observed space and the interest in offered goods in the commercial spaces. Among tested acoustic backgrounds were different kinds of intentionally created acoustic backgrounds (some of them created by the authoress), and also, for a comparison, the neutral acoustic background of the given space. The observations of customers’ behavior and the questionnaire survey were used in the research. The authors proved that a type of the acoustic background has a crucial impact on both the manner of customers’ movement and their shopping preferences.
Download file

Article file

Bibliography

1.Diamond J., Merchandising – magnetyzm przestrzeni handlowej, Wyd. Helion, Gliwice 2007.
2.Hultén B., Broweus N., van Dijk M., Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa 2011.
3.Lakhani D., Perswazja podprogowa, Wyd. Helion, Gliwice 2010.
4.Lindsay P.H., Norman D.A., Procesy przetwarzania informacji przez człowieka, PWN, Warszawa 1991.
5.Lindstrom M., Zakupologia, Wyd. Znak, Kraków 2009.
6.Metera A., Muzykoterapia, WCTN Metronom, Leszno 2002.
7.Portalska H., Janicki J., Ocena wpływu muzyki na funkcje fizjologiczne organizmu z wykorzystaniem aparatury Folla nowej generacji, „Fizjoterapia” 1996, nr 4.
8.Portalska H., Meyer A., Portalski M., Zastosowanie analizy obwiedniowej utworów muzycznych do oceny możliwości stymulacji organizmu w zakresie częstotliwości subakustycznych, w: Terapia dźwiękiem, red. L. Kataryńczuk-Mania, Wyd. UZG, Zielona Góra 2007.
9.Portalska H., Meyer A., Portalski M., Zastosowanie analizy widma sygnału zgodnej ze strojem równomiernie temperowanym do wstępnej oceny oddziaływania na organizm utworów muzycznych, w: Terapia dźwiękiem, red. L. Kataryńczuk-Mania, Wyd. UZG, Zielona Góra 2007.
10.Portalska H., Muzyka, dźwięk i mikrodrgania w rozładowywaniu konfliktów i agresji, „Wspólne Tematy” 2000, nr 6.
11.Portalska H., Portalski M., Bodziec akustyczny w komunikacji marketingowej, w: Marketing – rozwój działań, red. D. Dąbrowski, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2010.
12.Portalska H., Portalski M., Dźwięk w marketingu, Prodruk, Poznań 2012.
13.Portalska H., Portalski M., Hess P., Konrath M., Experimente mit Klangschalen, w: Peter Hess-Klangmethoden im Kontext von Forschung und Wissenschaft, red. P. Hess, C.M. Koller, Verlag Peter Hess, Uenzen 2010.
14.Sensory marketing: Research on the sensuality of products, red. A. Kishna, Routledge Taylor & Francis Group, New York 2010.
15.Verdeau-Paillès J., Le bilanpsychomusical de la personnalité, Courlay, Fuzeau 2004.