Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Czynniki sukcesu kampanii społecznej na przykładzie kampanii „Możesz to zmienić”

Autorzy: Magdalena Daszkiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: kampania społeczna marketing społeczny komunikacja marketingowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (127-135)
Klasyfikacja JEL: M31 M37 M39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba identyfikacji czynników sukcesu kampanii społecznej. Autor wskazuje na procesy, elementy i cechy, które mogą stanowić o sile odziaływania kampanii. Podstawę prowadzonych rozważań stanowi studium przypadku niskobudżetowej kampanii „Możesz to zmienić”, w której zastosowano zaawansowaną procedurę planowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andreasen, A. (1995). Marketing social change: changing behavior to promote health, social development, and the environment. San Francisco: Jossey-Bass.
2.Akademia Komunikacji Społecznej (2015). Konkurs Kampania Społeczna Roku. Pobrano z: http://konkurs.kampaniespoleczne.pl/index.php (25.05.2016).
3.Daszkiewicz, M. (2011). Planowanie kampanii społecznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 161, Nauki o Zarządzaniu, 6, 131‒145.
4.Kotler, Ph., Lee, N.R. (2007). Marketing in the Public sector: a roadmap for improved performance. Upper Saddle River: Wharton School Publishing.
5.Kotler, Ph., Roberto, N., Lee, N. (2002). Social Marketing. Improving the quality of life. Thousand Oaks: Sage Publications.
6.Lee, N.R., Kotler, Ph. (2011). Social marketing: influencing behaviors for good. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage Publications, Inc.
7.Prochenko, P. (2010). Kampania społeczna ‒ definicja Fundacji Komunikacji Społecznej. Pobrano z: http://www.kampaniespoleczne.pl/wiedza_definicje,2324,kampania_spoleczna_definicja_fundacji_komunikacji_spolecznej (7.04.2016).
8.Weinreich, N.K. (2011). Hands-on social marketing. Thousands Oaks: Sage Publications.