Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Komunikacja organizacji pozarządowej z otoczeniem

Autorzy: Tomasz Sondej
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: narzędzia komunikacji proces komunikacji trzeci sektor komunikacja marketingowa organizacje pozarządowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (213-224)
Klasyfikacja JEL: L31 M31 M39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano podstawowe problemy z postrzeganiem organizacji pozarządowych przez społeczeństwo polskie. Wskazano również ograniczenia w komunikacji marketingowej organizacji pozarządowych. W dalszej części opisano uwarunkowania procesu komunikacji tych organizacji i możliwe do wykorzystania narzędzia komunikacji. Tekst został poparty wynikami badań sondażowych na temat postrzegania organizacji pozarządowych oraz ich działalności, w tym komunikacji z otoczeniem. Autor starał się wyróżnić czynniki wpływające na skuteczność komunikacji marketingowej organizacji pozarządowych.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak, P. (2014). Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania 2013. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
2.Adamiak, P. (2015).Wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
3.Defourny, J., Develtere, P. (2006). Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor. W: Trzeci sektor dla zaawansowanych. Współczesne teorie trzeciego sektora – wybór tekstów. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
4.Hausner, J. (red). (2009). Ekonomia społeczna a rozwój. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
5.Mruk, H. (red.). (2004). Komunikowanie się w marketingu. Warszawa: PWE.
6.Kwaśnicki, W. (2005). Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej. Trzeci Sektor, 2, 10–35.
7.Rosa, G. (2009). Komunikacja i negocjacje w biznesie. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Wygnański, J.J. (2006). Ekonomia społeczna w Polsce – definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości. W: Raport Otwarcia projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.