Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2020.42-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 42, 2020
Interaktywny Atlas statystyczno-demograficzny Królestwa Polskiego – projekt badawczy
(Interactive Statistical and Demographic Atlas of the Kingdom of Poland - Research Project)

Authors: Krzysztof Narojczyk ORCID
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, instytut Historii
Year of publication:2020
Page range:6 (199-204)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 506
Download file

Article file