Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 42, 2020
Słowo od redakcji
(A Word from the Editor)

Authors: Dariusz K. Chojecki ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny
Data publikacji całości:2020
Page range:1 (7-7)
Download file

Article file