Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 44, 2022

Year of publication:2022
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (3-3) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (4-4) --- More
1.

A Proposal for Reclassifying Causes of Death in Transylvania (1850–1920): The HCDT System

22 (7-28) Elena Crinela Holom, Nicoleta Hegedűs More
2.

A Top-down Approach to the Historical Demography of 18th-Century Pomerania

31 (29-59) Rolf Gehrmann More
3.

Urodzenia pozamałżeńskie w społeczności rzymskokatolickiej parafii Trzebieszów w latach 1815–1867


(Illegitimate Births in the Roman Catholic Community of the Trzebieszów Parish in the Years 1815–1867)
26 (61-86) Marcin Maciej Krasuski More
4.

Spisy ludności rzymskokatolickiej parafii Bończa z pierwszej połowy XVIII wieku


(The Population Census of the Roman Catholic Parish in Bończa of the First Half of the 18th Century)
22 (87-108) Jarosław Roman Marczewski More