Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI
CC BY-SA   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 39, 2017
Wstęp
(Introduction)

Authors: Dariusz K. Chojecki ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Year of publication:2017
Page range:1 (9-9)
Downloads ?: 144
Download file

Article file