Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.42-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Odpowiedzialność przewoźnika znajdującego się w upadłości za niewykonanie umowy przewozu pasażerskiego

Autorzy: Marek Białkowski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: prawo cywilne umowa przewozu przewoźnik upadłość odszkodowanie
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (73-83)
Klasyfikacja JEL: L84
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Do podjęcia tematyki odpowiedzialności przewoźnika znajdującego się w upadłości doprowadziły liczne problemy natury prawnej, z którymi muszą się mierzyć biura podróży i ich klienci. Dochodzenie odszkodowań od przewoźnika znajdującego się w upadłości w przedmiocie niewykonania umowy przewozowej najczęściej połączone jest ze szkodami w przewozie grupowym, przewożonym bagażu podręcznym, jak też w przesyłkach bagażowych. W artykule wykorzystano materiały źródłowe w postaci aktów normatywnych europejskich i krajowych z zakresu prawa i procedury cywilnej, literaturę prawniczą, jak również orzecznictwa Sądu Najwyższego. W wyniku podjętych prac badawczych wskazano kluczowe problemy związane z odpowiedzialnością przewoźnika znajdującego się w upadłości i ustalono, że jego odpowiedzialność jest ograniczona wyłącznie do majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej. Istnieje jednak sposób dochodzenia tego rodzaju roszczeń w stosunku do majątku, który w zakresie nieobjętym postępowaniem upadłościowym mógłby służyć zaspokojeniu roszczeń uprawnionego w postaci organizatora turystycznego, jak i pasażera z tytułu przewożonego przez niego bagażu podręcznego, ale również nadanej przesyłki bagażowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business.
2.Gospodarek, J. (2007). Prawo w turystyce i rekreacji. Warszawa: Difin.
3.Górski, W., Mendyk, E. (2005). Prawo transportu lądowego. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
4.Górski, W., Wesołowski, K. (2009). Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny, Prawo przewozowe, CMR. Gdańsk: Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
5.Gurgul, S. (2016). Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
6.Lewandowski, R., Wołowski P. (2014). Prawo upadłościowe i naprawcze. Warszawa: C.H. Beck.
7.Nestorowicz, M. (2016). Prawo turystyczne. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
8.Zedler, F. (2016). Zarys prawa upadłościowego. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
9.Zimmerman, P. (2016). Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, komentarz. Warszawa: C.H. Beck.