Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (42) 2018

Rok wydania: 2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Kilka uwag na temat rozwoju umowy przewozu rzeczy oraz konwencji przewozowych

11 (9-19) Daniel Dąbrowski Więcej
2.

Problemy interpretacyjne związane z pojęciem armatora w ustawie o żegludze śródlądowej

18 (9-26) Kajetan Górny Więcej
3.

Ubezpieczenie cargo w przewozach morskich

9 (29-37) Renata Husiatyńska Więcej
4.

Charakter czynności polegającej na wydaniu towaru przez przewoźnika w wykonaniu umowy drogowego przewozu towarów

9 (39-47) Konrad Garnowski Więcej
5.

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z umowy przewozu towarów w sytuacjach nieunormowanych przepisami przewozowymi

9 (49-57) Dorota Ambrożuk Więcej
6.

Proponowane kierunki zmian w zakresie odpowiedzialności przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w prawie krajowym

12 (59-70) Krzysztof Wesołowski Więcej
7.

Odpowiedzialność przewoźnika znajdującego się w upadłości za niewykonanie umowy przewozu pasażerskiego

11 (73-83) Marek Białkowski Więcej
8.

Doznanie ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu pasażera a możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przez osoby mu najbliższe

11 (85-95) Dorota Ambrożuk, Krzysztof Wesołowski Więcej