Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 2017

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
*

Od redakcji

3 (5-7) --- More
1.

Kamienie wilhelmiańskie ze szczytu Góry Chełmskiej koło Koszalina

12 (9-20) Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski More
2.

ZAŁOŻENIE BISKUPSTWA POMORSKIEGO WEDŁUG AUGUSTYNA ZE STARGARDU

13 (21-33) Monika Rusakiewicz More
3.

Zdrowie w Szczecinie w latach 1945-1946

44 (35-78) Hadrian Kryśkiewicz More
4.

Metody działań organów bezpieczeństwa wobec duchowieństwa i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w województwie koszalińskim w latach 1950-1975

45 (79-123) Konrad Konkol More
5.

Słuchacze Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie skierowani na odbycie aplikacji sądowej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Na podstawie akt osobowych aplikantów Sądu Apelacyjnego i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie

31 (125-155) Artur Kaźmierczak More
*

Renesansowe kafle zachodniopomorskie. Studium z historii ogrzewania wnętrz mieszkalnych, Marcin Majewski, Stargard – Szczecin 2015, s. 333.

3 (157-159) Justyna Żukowska-Łyko More
*

Regionalny wymiar „Solidarności" 1980–1981. Szczecin na tle kraju, red. Artur Kubaj i Michał Siedziako, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Szczecin 2014, ss. 348.

5 (159-163) Tomasz Sikorski More
*

Paulina Olechowska, Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Szczecin 2015, ss.294.

6 (163-168) Joanna Król More