Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.2-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2015
Samorząd lokalny i bank partnerami współpracy w rozwoju lokalnym

Autorzy: Aleksandra Grabowska-Powaga
Katowice

Agata Jakubowska
Katowice
Słowa kluczowe: instytucje finansowe samorząd terytorialny rozwój lokalny współpraca
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:9 (125-133)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article presents selected aspects of local development and cooperation in theory andpractice, between a commune and banks. Participation in local development depends onkind of entity and there are some differences. On the one hand local authorities are thesubject which are obliged to look after local development but on the other hand communehasn’t got enough money for all of the tasks, it is supposed to do. Financial institutionsplay very important role in improving development by financial supporting local entitiesin this development. The results of research proves that local development is one of themost important issues between banks and local governments cooperation.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bembenek B., Wokół koncepcji współdziałania, w: System wspierania gron przedsiębiorczości – publikacja podsumowująca, red. M. Górzyński, Instytut Gospodarki
2.Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.
3.Dolnicki B., Samorząd terytorialny – zagadnienia ustrojowe, Zakamycze, Kraków 1999.
4.Hansen G., Bazylejskie regulacje zakłócą relacje samorządów z bankami, http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/bazylejskie-regulacje-
5.-zakloca-relacje-samorzadow-z-bankami/ (20.04.2015).
6.Karolczak-Biernacka B., Współzawodnictwo, współpraca, wynik, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1981.
7.Klasik A., Zarządzanie rozwojem lokalnym, w: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko‑przemysłowych, red. F. Kuźnik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
8.w Katowicach, Katowice 1996.
9.Korenik D., Korenik S., Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, CeDeWu, Warszawa 2007.
10.Lichtarski L., Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1992.
11.Lipka A., Współdziałanie. Zmierzch rywalizacji pracowników? Difin, Warszawa 2004.
12.Majcherek M., Związki samorządu terytorialnego z bankami komercyjnymi z punktu widzenia oddziału banku PKO Banku Polskiego SA w Wąbrzeźnie, w: Samorząd terytorialny a banki, red. A. Borodo, TNOiK, Toruń 2002.
13.Nowak D., Wpływ współpracy i współdziałania na wybrane obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa – wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
14.nr 736 (2012), Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 55, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/55-2012/FRFU-55-683.pdf (14.04.2015).
15.Sobczyk A., Rozwój lokalny – wybrane problemy finansowania, ht t p://w w w.w ne.sgg w.pl /czasopisma /pdf/ EIOGZ _2010_n r81_s125.pdf (24.04.2015).