Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2018.2-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2018
Muzealnictwo jako kierunek (specjalizacja, specjalność) studiów uniwersyteckich w Toruniu. Meandry organizacyjne i zawiłości programowe

Autorzy: Michał F. Woźniak
Słowa kluczowe: muzealnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu kształcenie muzealne
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (37-48)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Muzealnictwo i muzeologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu to kierunki o wieloletnich tradycjach; kształcą w zakresie sztuki, w mniejszym zakresie artefaktów historycznych (zabytków); nie jest to muzeologia ogólna, obejmująca wielość tematyczno-typologiczno-organizacyjną współczesnego muzealnictwa, a przynajmniej jest taką w zbyt małym zakresie. W Toruniu widoczny jest wyraźny wpływ tradycji, silnie w środowisku muzealników przeżywanej, i spadek po wspólnej historii Wydziału Sztuk Pięknych – nie tylko toruńskiego uniwersytetu, ale i wileńskiego, co przejawia się choćby w szerokim profilu zajęć z zakresu historii sztuki. Doprowadziło to do sprofilowania w kierunku muzealnictwa artystycznego oraz zabytkoznawstwo sztuk plastycznych i rzemiosł artystycznych. Przecież zaznacza się jednocześnie wzrost ilości przedmiotów muzeologicznych (z zakresu muzeologii ogólnej i szczegółowej) i jakości (w zakresie treści i metod), mając na uwadze zarówno potrzebę tematyczną, przez rozszerzenie komponentu muzealnego w całym programie studiów, jak i dynamiczny rozwój współczesnych muzeów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Wystawa zorganizowana dla uświetnienia jubileuszu 200-lecia Katedry Sztuk Pięknych Uniwersytetu Wileńskiego
2.i 50-lecia Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Toruń, 15 marca – 5 maja 1996; Wilno, 7 czerwca – 7 lipca 1996, katalog wystawy. red. J. Malinowski, M.F. Woźniak, R. Janonieniė, Toruń 1996.
3.Poklewski J., Polskie życie artystyczne w międzywojennym Wilnie, Toruń 1994.
4.Supruniuk A., Supruniuk M.A., Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w fotografiach, 1919–1939, Toruń 2009.
5.Supruniuk A., Supruniuk M.A., Tajemnicze początki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Wilno i Lwów w Toruniu), Toruń 2017.
6.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, red. J. Krawczyk, Toruń 2001.