Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2016.7-02
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / 7 (2016)
„Konwencje” i „inwencje” – kultura popularna i media jako przestrzeń badań porównawczych

Authors: Marcin Telicki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Keywords: comparative literature popular culture media and literature literature and culture education
Data publikacji całości:2016
Page range:15 (25-39)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main aim of the article is to indicate the manners in which changing models of culture transmission influence literature reception. It is assumed that there is nothing radically traditional and nothing radically new in contemporary culture: media and mass culture combine conventions and inventions for their own purposes. Therefore “new comparative literature” involves “new reading” and “new teaching” that includes not only books, but also film adaptations, graphic novels or YouTube (and similar) video presentations. Arguments for and against popular culture – a still life academic debate – are presented in the article.
Download file

Article file

Bibliography

1.Choromański, Leon. „Fryzjeryzm (felieton)”. Co Tydzień. Pismo ilustrowane poświęcone chwili bieżącej 10 (1915).
2.McQuail Dennis. Teoria komunikowania masowego. Przeł. Marta Bucholc, Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
3.Cawelti John G., „The Concept of Formula in the Study of Popular Literature”. Popular Culture. Production and Consumption. Oxford: Blackwell Publishing, 2001.
4.Błażejczyk Michał, „Krytycznie o «Lidze niezwykłych dżentelmenów»”. Tekst dostępny na: www.zeszytykomiksowe.org/lxg [dostęp: 25.01.2017].
5.Eco Umberto. Apokaliptycy i dostosowani. Komunikacja masowa a teorie kultury masowej. Przeł. Piotr Salwa, Warszawa: W.A.B., 2010.
6.Kamp. Antologia przekładów. Red. Przemysław Czapliński, Anna Mizerka. Kraków: Universitas, 2012.
7.Witkowski Michał. Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej. Warszawa: W.A.B., 2007.
8.Różewicz Tadeusz. zawsze fragment. recycling. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1998.
9.Hopfinger Maryla. Literatura i media. Po 1989 roku, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010.
10.Fiedler Leslie Aaron. „Środek przeciw krańcom”. Kultura masowa. Przeł. i oprac. Czesław Miłosz. Paryż: Instytut Literacki, 1959.
11.Furedi Frank. Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? Przeł. Katarzyna Makaruk. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008.
12.Clapton William. „Pedagogy and Pop Culture: Pop Culture as Teaching Tool and Assessment Practice”. Tekst pobrany z: http://www.e-ir.info/2015/06/23/pedagogy-and-pop-culture-pop-culture-as-teaching-tool-and-assessment-practice [dostęp: 15.01.2017].