Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.43-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 43
Zarządzanie procesami logistycznymi z wykorzystaniem koncepcji lean na przykładzie C-L Sp. z o.o.
(Using the lean concept in logistics on the example of the c-l distribution company)

Authors: Piotr Walentynowicz
Uniwersytet Gdański

Rafał Bierżanowski
C-L Sp. z o.o.
Keywords: Lean Management logistics distribution ERP
Data publikacji całości:2017
Page range:13 (91-103)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article presents the author's concept of Lean Management in logistics. After discussing the ideas of Lean Management and Lean Logistics, was proposed a set of tools to improve the quality and efficiency of processes in logistics, especially in distribution. These considerations was supported by an analysis of the results of use of the proposed tools in practice in a C-L trading company. The article also highlights the need to integrate Lean solutions with modern ERP systems in logistics.
Download file

Article file

Bibliography

1.Byrne, A. (2013). Jak zrewolucjonizować firmę dzięki Lean Management. Wrocław: Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska.
2.Biziuk, A., (2016). Performance Visual Management, materiały wykładowe. Uniwersytet Gdański.
3.Cypik, P. , Głowacka, D., Fertsch, M., Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki.
4.Gołembska, E. (red.) (2002). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: PWN.
5.Just in Time, http://www.system-kanban.pl/just-in-time/, (dostęp: 16.03.2017).
6.Kotowska, B., Sitko, J., Uziębło, A. (2014). Finanse przedsiębiorstw – przykłady, zadania i rozwiązania. Warszawa: CeDeWu.
7.Mapowanie strumienia wartości, http://lean.org.pl/lean/baza-wiedzy/narzedzia-i-metody-lean/mapowanie-strumienia-wartosci/ (dostęp: 15.03.2017).
8.Mayerson, P. (2012). Lean Supply Chain and Logistics Management. MC Graw Hill.
9.Nogalski, B., Walentynowicz, P. (2010). Celowość wykorzystania Lean Management w małych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych. W: Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer.
10.Pieklik, J., Lean logistics, http://www.log24.pl/artykuly/lean-logistics,5759 (dostęp: 8.03.2017).
11.5S, http://lean.org.pl/lean/baza-wiedzy/narzedzia-i-metody-lean/5s/, (dostęp: 16.03.2017)
12.Skowronek, Cz., Sarjusz-Wolski, Z. (2008). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
13.Trocki, M. (2001). Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Warszawa: PWE.
14.Walentynowicz, P. (2011). Szczupła organizacja jako odpowiedź przedsiębiorstwa na wyzwania współczesnego otoczenia. W: Oniszczuk-Jastrząbek A. (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach niestabilności gospodarczej. Gdańsk: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
15.Walentynowicz, P. (2013). Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
16.Womack, P.J., Jones, D.T., Roos, D. (2008). Maszyna, która zmieniła świat. Wrocław: ProdPress.
17.Zamostny, B. (red.) (2014). Systemy Zarządzania przedsiębiorstwem – techniki Lean Management i Kaizen. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.