Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 41/1 2015
Wpływ sankcji ekonomicznych na handel międzynarodowy – analiza zmian w wymianie handlowej Unia Europejska–Rosja

Authors: Magdalena Rosińska-Bukowska
Uniwersytet Łódzki
Keywords: sankcje restrykcje handel międzynarodowy handel UE-Rosja SITC
Data publikacji całości:2015
Page range:14 (183-196)

Abstract

Cel – próba oceny wpływu zastosowania sankcji na zmiany w strukturze i wielkości wymiany handlowej. Badanie przeprowadzono na przykładzie sankcji wprowadzonych przez UE i Stany Zjednoczone na Rosję w reakcji na jej interwencję na terytorium Ukrainy. Metodologia badania – porównano obroty handlowe przed sankcjami (2004–2013) po wprowadzeniu sankcji i kontrsankcji rosyjskich (2014). Podjęto próbę oceny wpływu sankcji i związanych z nimi retorsji na interesy gospodarcze państw członkowskich UE, będących głównymi eksporterami na rosyjski rynek.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bendini R., Unia Europejska i jej partnerzy handlowi, www.europarl.europa.eu/ftu_6.2.1.pdf.
2.Bereźnicki J., Zachodni producenci aut mają odpowiedź na sankcje więcej inwestycji w Rosji, www.biztok.pl/moto_a18011.
3.Boutenko V., Kreid E., Lang N., Mauerer S., Transforming Russia’s Auto Industry: From Recovery to Competitiveness, www.bcg.com, July 2013.
4.Caruso R., The Impact of International Economic Sanctions on Trade. An empirical Analysis, Milan, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Milano 2003.
5.Cohen C., Gabel J., Global Forecast 2015. Crisis and Opportunity, http://csis.org/files/publication/141110_Cohen_GlobalForecast2015_Web.pdf.
6.Conti D., In Ukraine Crisis, Italy’s Hunger For Russian Gas Weakens Western Coalition, www.ibtimes.com.
7.Cöllen B., Kto nakarmi teraz Rosjan? Roszady na rynku eksportu żywności, www.dw.de/17843604.
8.Drewnowska B., Apetyt Unii ratuje nasz eksport, www.ekonomia.rp.pl/1113263.html.
9.Drezner D.W., An Analytically Eclectic Approach to Sanctions and Non-Proliferation, w: Sanctions, Statecraft, and Nuclear Proliferation, red. E. Solingen, Cambridge University Press, Cambridge, New York 2012.
10.Traditional International Trade Database Access (ComExt), Eurostat 2014, November–December.
11.Gagné K., Une analyse de la sanction économique en droit international, Université de Montréal, Montreal 2005.
12.Grosse T.G., W poszukiwaniu geoekonomii w Europie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 2014.
13.Hirschfeld D., Metzke M., Relacje gospodarcze Niemcy–Rosja, www.dw.de.
14.Nowe sankcje przeciwko Rosji, www.polskatimes.pl/artykul/3509313.html.
15.Rosińska-Bukowska M., Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
16.Traynor I., Ukraine Crisis: Any EU Sanctions Are Unlikely to Make Impression on Putin, www.theguardian.com.
17.Walewska D., Kłopoty producentów aut w Rosji, www.ekonomia.rp.pl/1135448.html.
18.Włoski handel przed wprowadzeniem embarga, www.fresh-market.pl.
19.Zarate J., After the sanctions, prepare for the Russian counterattack, „Financial Times” 2014 www.kyivpost.com/365903.html.
20.Ziegler A.R., Introduction au Droit International Public, Stämpfli Editions SA Berne, Berne 2011.