Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/1 2016
NOWA METODOLOGIA SPORZĄDZANIA BILANSU PŁATNICZEGO
(The new methodology of balance of payments)

Authors: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński

Ewa Bilewicz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: balance of payments the fifth edition of the Balance of Payments Manual (BPM5) the sixth edition of the Balance of Payments Manual (BPM6)
Year of publication:2016
Page range:15 (69-83)
Klasyfikacja JEL: F34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the study is to identify the most important changes in balance of payments statistics resulting from the introduction of the new Balance of Payments Manual (BPM6) in 2009, which replaced the previous BPM5 issued in 1993. The study attempts to answer the following research question: what are the differences between the value of various components and categories (entries) of the Polish balance of payments calculated according to the old and new manual. The paper consists of two parts. The first part presents changes to balance of payments statistics introduced by the new manual; the second section examines the impact of the new standards on different components of the Polish balance of payments in 2013. The results show that after the change of methodology the largest differences in the Polish balance of payments were observed in the financial account and in net errors and omissions.
Download file

Article file

Bibliography

1.IMF (2009). Balance of Payments and International Investment Position Manual. Sixth Edition BPM6. Pobrano z: http://www.imf.org (10.09.2015).
2.NBP (2014a). Bilans płatniczy – nowe standardy statystyczne (BPM6). Pobrano z: http://www.nbp.pl (2.10.2015).
3.NBP (2014b). Informacja o zmianach w statystyce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w 2014 roku. Pobrano z: http://www.nbp.pl (2.10.2015).
4.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 555/2012 z 22.06.2012 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych oraz definicji. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu (30.10.2015).
5.Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z 9.12.2011 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie statystyki zagranicznej, EBC/2011/23. Dz.U. L65/1. Pobrano z: http://www.ecb.europa.eu/ (30.10.2015).