Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/2 2016
WYNAGRODZENIA JAKO KOSZTY PARKÓW NARODOWYCH
(Salaries as costs of national parks)

Authors: Wojciech Zbaraszewski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Keywords: national park financial plan costs salaries
Year of publication:2016
Page range:12 (145-156)
Klasyfikacja JEL: H41 H83 Q58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

National Parks are recognized as the most important form of protection of nature. In Poland there are 23 National Parks, which cover approx. 1% of the country. National Parks fulfill numerous functions e.g.: educational, tourism, recreational and scientific. The aim of the article was to evaluate the financial plans of Polish National Parks of the years 2012–2014. The analysis focused on costs, in particular on salaries. Moreover, author of the article characterized also some factors that have impact on salaries in National Parks as well as the factors that can have influence for salaries value in the future.
Download file

Article file

Bibliography

1.Eurostat. Pobrane z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (5.04.2016).
2.GUS (2013). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013. Warszawa: GUS.
3.GUS (2015). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015. Warszawa: GUS.
4.Kamiński, W. (2013). Dyrektorzy dostają, a na parki nie ma. Gazeta Polska Codzienna, 441, 5.
5.Kraczyńska, H. (2011). Wielka bieda w parkach narodowych. Gazeta Krakowska, 107, 3.
6.Leśnictwo (2015). Warszawa: GUS.
7.NIK (2013). Wystąpienie pokontrolne z 23.07.2013, KSI-4101-01-01/2013.
8.NIK (2014). Funkcjonowanie parków narodowych, 3.04.2014, KSI-4101-01-00/2013.
9.Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Parków Narodowych zawarty 13.02.2013.
10.Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sygn. akt S 4/15 z 28.04.2015.
11.Ustawa z 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 1144 z późn. zm.
12.Ustawa z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, tekst jedn. Dz.U. 2013 r., poz. 627 z późn. zm.
13.Ustawa z 23 grudnia 1999 o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 966 z późn. zm.
14.Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1502 z późn. zm.
15.Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.