Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-28
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/2 2016
SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE JAKO PRZYKŁAD ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W POLSCE
(Social cooperatives as an example of social entrepreneurship development in Poland)

Authors: Justyna Ziobrowska
Uniwersytet Wrocławski
Keywords: Social economics; Social cooperative; Cooperativeness; Entrepreneurship; Social company
Year of publication:2016
Page range:12 (333-344)
Klasyfikacja JEL: L30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The goal of this article is an analysis of the development of the social cooperatives entities in Poland. In order to realize it, the essence of social cooperatives and their development has been presented. The methods used in the research were: review of literature, legal acts and data contained in the catalogs of social cooperatives in Poland. The analysis has resulted in concluding, that social cooperatives are a good tool of solving socio-economic problems.
Download file

Article file

Bibliography

1.Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości. (1995). Manchester.
2.Ejsmont, A., Ruszewski, J. (red.) (2013). Ekonomia społeczna dla rozwoju społeczności lokalnych. Suwałki: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.
3.Grzybowska, A., Ruszewski, J. (2010). Ekonomia społeczna w teorii i praktyce. Suwałki.
4.Juszczyk, M., Miżejewski, C., Ołdak, M. (2009). Jak założyć spółdzielnię socjalną w Polsce? Warszawa.
5.Lasek, M. (2016). Zysk na dalszym planie. Liczy się praca, czyli jak działa spółdzielnia socjalna. Pobrane z: http://wyborcza.biz/biznes/1,147584,19595390,zysk-na-dalszymplanie-liczy-sie-praca-czyli-jak-dziala-spoldzielnia.html (20.04.2016).
6.Miżejewski, C. (2012). Po trzykroć spółdzielnia. Kontakt, 24. Klub Inteligencji Katolickiej.
7.Miżejewski, C. (2013). Przemiany prawa spółdzielczości socjalnej w Polsce. OZRSS.
8.Pokrywka, M. (2012). Spółdzielnie socjalne osób prawnych – dobre rozwiązanie na trudne czasy – wywiad z J. Wypyszyńskim. Pobrane z: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/717862.html (13.04.2016).
9.Sobol, A. (2009). Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. Warszawa: OZRSS.
10.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651).
11.Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210).
12.Żbik, W., (2015) 6 pytań o dotacje dla spółdzielni socjalnej ze środków unijnych 2014–2020. Pobrane z: https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/6-pytan-o-dotacje-dla-spoldzielnisocjalnych-ze-srodkow-unijnych (18.04.2016).
13.www.arte.bielawa.pl.
14.www.ceo.org.pl.
15.www.ozrss.pl.
16.www.regiopraca.pl.
17.www.spoldzielnie.org.
18.www.stat.gov.pl.
19.www.zielonalinia.gov.pl.