Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 50/2 2017
Globalizacja i jej pomiar
(Globalisation and its measurement)

Authors: Urszula Zagóra-Jonszta
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Keywords: globalization the measurement of globalization
Year of publication:2017
Page range:11 (177-187)
Klasyfikacja JEL: F60
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The subject of discussion in this article is to measure globalization. It is preceded by a brief presentation of the essence of globalization. In the next part we dealt with the measurement in historical perspective. We discuss the main indices of globalization. Then presents the arguments critical of the measure of globalization, and the arguments for its measurement. The Summary presents the conclusions of the study.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czech, F. (2011). Indeksy globalizacji. Atuty i ułomności neopozytywistycznych pomiarów nasilenia procesów globalizacyjnych. Kultura – Historia – Globalizacja, 10.
2.Dreher, A. (2006). Does Globalization Affect Growth? Empirical Evidence from a New Index of Globalization. Applied Economics, 10, 1091–1110.
3.Dreher, A., Gaston, N., Martens, P., Van Boxem, L. (2009). Measuring Globalisation – Opening the Black Box. A Crytical Analysis of Globalization Indices. Bond University Globalisation & Development Centre, 32. Pobrane z: http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=gdc (10.12.2016).
4.Figge, L., Martens, P. (2014). Globalisation Continues: The Maastricht Globalisation Index Revisited and Updated. Globalization, 11 (4). DOI: 10.1080./14747731.2014.887389.
5.KOF (2016). KOF Index of Globalization. Pobrane z:www.globalization.kof.ethz.ch (15.12.2016).
6.Lockwood, B., Rodano, M. (2005). The CSGR Globalisation Index: An Introductory Guide. CSGR Working Paper, 155/05.
7.Martens, P., Castelli, M., De Lombaerde, P., Figge, L., Scholte, J.A. (2014). New Directions in Globalization Indices. Globalizations, 12 (2). DOI: 10.1080/14747731.2014.944336.
8.Measuring globalization (2001). Foreign Policy, 122, 56–65.
9.OECD (2006). Pomiar globalizacji. Podręcznik wskaźników globalizacji ekonomicznej OECD. Główny Urząd Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej.
10.Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2004). Ekonomia. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Scholte, J.A. (2007). Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie. Sosnowiec: Ofi cyna Wydawnicza Humanitas.
12.Vujakovic, P. (2010). How to Measure Globalisation? A New Globalisation Index (NGI). FIW Working Paper, 46. Pobrane z: http://www.fi w.ac.at. (10.12.2016).