Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 41/2 2015
Modelowanie funkcji popytu konsumpcyjnego. Analiza popytu gospodarstw domowych na energię

Authors: Magdalena Węglarz
Politechnika Wrocławska
Keywords: ekonometryczne modele popytu popyt konsumpcyjny makroekonomiczne funkcje popytu mikroekonomiczne funkcje popytu
Data publikacji całości:2015
Page range:11 (95-105)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

W artykule przedstawiono przegląd różnych ekonometrycznych modeli funkcji popytu konsumpcyjnego pod kątem ich przydatności do modelowania funkcji popytu na energię oraz do modelowania zachowań konsumentów energii. Poddano analizie makro- i mikroekonomiczne modele popytu, koncentrując się na modelach popytu konsumpcyjnego, aby wybrać model najodpowiedniejszy do realizacji celu badań. Niniejszy artykuł stanowi początek prac prowadzonych w ramach projektu badawczego pn. „Opracowanie modelu zachowań prosumenta na rynku energii”. Przez prosumenta rozumie się świadomego konsumenta energii, który dzięki rozwojowi technologicznemu i wdrażaniu innowacji w dziedzinie energii może stać się producentem energii.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bray J., Consumer Behaviour Theory: Approaches and Models, http://eprints.bournemouth.ac.uk/10107/1/Consumer_Behaviour_Theory_-_Approaches_%26_Models.
2.pdf.
3.Consumer Behavior, red. L.G. Schiffman, 9th ed., New Jersey Prentice Hall 2007.
4.Czyżycki R., Hundert M., Klóska R., Wybrane zagadnienia ekonometrii, Economicus, Szczecin 2004.
5.Ekonometryczne modele rynku: analiza, prognozy, symulacja, t. 2: Modele konsumpcji, red. W. Welfe, PWE, Warszawa 1978.
6.Ekonometryczne modele rynku: analiza, prognozy, symulacja. t. 3: Modele popytu konsumpcyjnego i równowagi rynkowej, red. W. Welfe, PWE, Warszawa 1982.
7.Hicks J.R.S., Wartość i kapitał, PWN, Warszawa 1975.
8.Houthakker H.S., Taylor L.D., Consumer Demand in the United States 1929–1970, Analysis and Projections, Cambridge 1966.
9.Maciejewski W., Ekonometria stosowana. Analiza porównawcza, PWE, Warszawa 1980.
10.Marshall A., Zasady ekonomiki, Wydawwnictwo M. Arct, Warszawa 1925.
11.Mynarski S., Analiza rynku, PWE, Warszawa 1978.
12.Pawłowski Z., Ekonometria, PWN, Warszawa 1980.
13.Potrzeby i braki energetyczne społeczności wiejskich i podmiejskich w Polsce, Forum Rozwoju Efektywności Energii, Warszawa 2010.
14.Sagan A., Modele strukturalne w analizie zachowań konsumenta – ewolucja podejść, „Konsumpcja i Rozwój” 2011, nr 1.
15.Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku na podstawie metody foresightowej Delphi, red. E. Ropuszyńska-Surma, Z. Szalbierz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
16.Suchecki B., Kompletne modele popytu, PWE, Warszawa 2006.
17.Suchecki B., Welfe W., Popyt i rynek w warunkach nierównowagi, PWE, Warszawa 1988.