Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-27
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 53/2 2018
Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji. Aspekty regionalne, red. M. Kokocimska, M. Puziak, Delfin SA, Warszawa 2018
(Poland and Spain on the convergence path. Regional aspects, ed. M. Kokocimska, M. Puziak, Delfin SA, Warsaw 2018, p. 211)

Authors: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Year of publication:2018
Page range:4 (365-368)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file