Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-16
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 54/3 2018
Dylematy starzejącego się społeczeństwa w aspekcie warunków mieszkaniowych
(The ageing society dilemmas in the aspect of residental conditions)

Authors: Iwona Foryś
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: demography housing market life expectancy
Year of publication:2018
Page range:13 (219-231)
Klasyfikacja JEL: A14 R15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article deals with the issue of demographic changes in Polish society, in particular with reference to the process of population ageing. The increase in the oldest age groups is unfavorable, not least because of the simple replacement of generations or the social security system. It is also a problem of living conditions and independent living for older people. The aim of the study is to assess housing conditions in Poland in terms of the needs of older people and to examine future housing needs in the context of the ageing society. It was pointed out that the dynamics of the ageing process is higher than the dynamics of improving the quality of apartments and housing conditions in Poland. On the basis of literature studies, directions of changes in the area of social policy, in particular the housing strategy, were suggested.
Download file

Article file

Bibliography

1.Batóg, B., Foryś, I. (2013). Zastosowanie modeli zmiennych jakościowych do badania wpływu cech mieszkań na cenę rynkową kwalifikującą je do finansowania w programie „Rodzina na swoim”. Wiadomości Statystyczne, 5 (624), 36–50.
2.Easterlin, R.A. (1980). Birth and Fortune. The Impact of Numbers on Personal Welfare. New York: Basic Books.
3.ECE (1991). Compendium of Model Provisions for Building Regulations: Residential Buildings. New York, Geneva.
4.Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
5.Foryś, I. (2014). Selected Demographic Aspects of the Activity of Purchasers on the Local Housing Market. Real Estate Management and Valuation, 22 (4), 91–103.
6.Frątczak, E. (1984). Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki.
7.Hoof, J., Shellen, L., Soebarto, V., Wong, J.K.W., Kazak, J.K. (2017). Ten Questions Concerning Thermal Comfort and Ageing. Building and Environment, 120, 123–133.
8.Jurek, Ł. (2012). Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Warszawa: Difin.
9.Keogh, G., D’arcy, E. (1994). Market Maturity and Property Merket Behaviour. An European Comparison of Mature and Emergent Markets. Journal of Property Research, 11 (3), 215–235.
10.Krupowicz, J. (2012). Cykliczność procesu urodzeń. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
11.Peek, S.T.M., Luijkx, K.G., Rijnaard, M.D., Nieboer, M.E., van der Voort, C.S., Aarts, S., van Hoof, J., Vrijhoef, H.J., Wouters, E.J.M. (2016). Older Adults’ Reasons for Using Technology While Aging in Place. Gerontology, 62 (2), 226–237.
12.Rosset, E. (1979). Trwanie życia ludzkiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.