Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/1-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 53/1 2018
Łukasz Ambroziak, Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018, ss. 227
(Łukasz Ambroziak, Value added in foreign trade of new EU Member States, SGH publishing house, Warsaw School of Economics, Warsaw 2018, pp. 227)

Authors: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński
Year of publication:2018
Page range:5 (141-145)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file