Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-29
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/2 2016
Rozważania o podatkach Davida Ricarda i Johna Stuarta Milla
(Considerations about the taxes by David Ricardo and John Stuart Mill)

Authors: Urszula Zagóra-Jonszta
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Keywords: David Ricardo John Stuart Mill taxes policy of taxes
Year of publication:2016
Page range:12 (409-420)
Klasyfikacja JEL: B12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article presents views on the taxation professed by the two largest British classics, next to Adam Smith – David Ricardo and John Stuart Mill. Walking the path designated by the master they professed similar views, accepting low, linear taxes and preferring indirect form of the taxation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Galbraith, J.K. (1991). Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Warszawa: PWE.
2.Heilbroner, R.L. (1993). Wielcy ekonomiści. Czasy, życie, idee. Warszawa: PWE.
3.King, J.E. (2013). David Ricardo. London: Palgrave Macmillan.
4.Krawczyk, M. (2007). O neutralności długu publicznego. Wokół ricardiańskiego teorematu ekwiwalentności – R. Barro, J. Tobin i inni. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
5.Mill, J.S. (1965). Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowanie do filozofii społecznej. T. 2. Warszawa: PWN.
6.Ricardo, D. (1957). Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. Warszawa: PWN.
7.Ricardo, D. (1965). Works and Correspondence. T. 4. P. Sraffa (red.). Cambridge: Cambridge University Press.
8.Spiegel, H.W. (1991). The growth of economic thought. London: Duke University Press.
9.Wołowiec, T. (2010). Zasada sprawiedliwości w opodatkowaniu. W: A. Nalepka, A. Ujwara- Gil (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis