Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/3-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 53/3 2018
Szacowanie wartości przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży telekomunikacyjnej
(Estimation of the enterprise value on the example of a telecom company)

Authors: Halina Węgrzyn
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Keywords: value management of small and medium enterprises enterprise value estimation
Year of publication:2018
Page range:11 (53-63)
Klasyfikacja JEL: G11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of the article is to identify the media that affect the value of the small and medium enterprises as well as to present the proprietary method of the value estimation of organizations from telecom industry using the Discounted Cash Flow (DCF) method. It was presented the analysis of the company’s value determinants, including free cash flows and the weighted average cost of capital based on literature research, case study analysis and the author’s long-time experience in the valuation of small and medium companies. Article covers also the procedure of value estimation of this kind of enterprise operating in Wielkopolska region and providing telecom services to business and wholesale customers.
Download file

Article file

Bibliography

1.Damodaran, A. (2007). Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwice: Helion.
2.Duliniec, A. (2001). Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Boulos, F., Haspeslagh, P., Noda T. (2001). Getting the value out of value – based management.Paryż: INSEAD.
4.Marsh, D.G. (1999). Making or breaking value. New Zealand: Management.
5.Rappaport, A. (1986). Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance.New York: The Free Press, A Division of Macmillan.
6.Rappaport, A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy. Warszawa: Wig-Press.
7.Szczepankowski, P.J. (2004). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teoretyczne, przykłady i zadania. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
8.Węgrzyn, H. (2016). Szacowanie kosztu kapitału własnego w przedsiębiorstwach z branży telekomunikacyjnej z wykorzystaniem metody AHP. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 3, 403–422. DOI: 10.5604/18998658.1228292.
9.Word, K. (1993). Strategic Issues in Finance. London: Butterwarth–Heinenmann.
10.Zachorowska, A. (2006). Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Warszawa:Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.