Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23 2016
Kwestia kapłaństwa kobiet we współczesnym Kościele

Autorzy: Justyna Groblewska
Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku
Słowa kluczowe: kobieta kapłaństwo
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:15 (149-163)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł „Kwestia kapłaństwa kobiet we współczesnym Kościele” jest próbą odpowiedzi na pytanie o miejsce kobiety w Kościele w perspektywie dążeń, jakie zachodzą w społeczeństwie oraz we wspólnotach chrześcijańskich. Prezentuje uzasadnienie jednoznacznego stanowiska Kościoła, ukazując pokrótce geniusz kobiety zaznaczony w dokumentach Jana Pawła II oraz jego propozycje dla realizacji zadań stawianych przez wspólnotę Kościoła kobiecie oraz kontynuację tej myśli u Benedykta XVI i jego odpowiedzi na święcenia kapłańskie, biskupie kobiet w kościele anglikańskim. Porusza również zagadnienie ordynacji kobiet w kościele protestanckim i wspomina o postulatach feministycznych. Przedstawia historię święceń kobiet oraz ukazuje odpowiedź Kościoła prawosławnego na postulaty dążeń kobiet do kapłaństwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„Kapłaństwo kobiet w Kościele Aleksandryjskim?”. Dostęp 08.06.2016. http://ekai.pl/wydarzenia/ekumenizm/x21666/kaplanstwo-kobiet-w-kosciele-aleksandryjskim/.
2.„Pierwsza Polka została księdzem!”. Dostęp 08.06.2016. http://www.papilot.pl/article/2663/Pierwsza-Polka-zostala-ksiedzem.html
3.AJ, „Ks. Skowronek w «TP»: kobiety mogą być kapłanami”. Dostęp 08.06.2016. http://www.fronda.pl/a/ks-skowronek-w-tp-kobiety-moga-byc-kaplanami,2576.html?page=7&
4.Benedykt XVI, Konstytucja apostolska „Anglicanorum coetibus”.
5.Biblia Tysiąclecia. wyd. 5. Poznań: Pallottinum, 2000.
6.Brat Efraim. Jezus Żyd praktykujący. Kraków, 1994.
7.Bujak, Janusz. Problem kapłaństwa kobiet w nauczaniu Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II – Inter insignores i Ordinatio sacerdotalis. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006.
8.Chołodniuk, Jadwiga. Rola kobiet w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce – sytuacja prawna. Poznań, 2006.
9.Grzywacz, Małgorzata. Kobiety a nieustająca reformacja Kościoła na przykładzie współczesnego ewangelicyzmu. Poznań, 2008.
10.Jan Paweł II. „Adhortacja apostolska «Christifideles laici»”. W: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II. T. I. Kraków, 1996.
11.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Familaris Consortio”. Wrocław, 1995.
12.Jan Paweł II. Konstytucja apostolska „Sacrae disciplinae leges”.
13.Jan Paweł II. List apostolski „Ordinatio Sacerdotalis”. Watykan, 1994.
14.Jan XXIII. Pacem in terries. Paris, 1964.
15.Kodeks Prawa Kanonicznego. Poznań, 1984.
16.Kongregacja Nauki Wiary. „Deklaracja o dopuszczeniu kobiet do kapłaństwa urzędowego «Inter insignores»”. W: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994. Tarnów, 1995.
17.Kowalski, Jan. Odpowiedzialność kobiet za oblicze religijno-moralne współczesnego społeczeństwa i Kościoła. Poznań, 2008.
18.Messori, Vittorio. Raport o stanie wiary. Z ks. kard. J. Ratzingerem rozmawia V. Messori. Kraków, 1986.
19.Nowak, Antoni, J. Kapłaństwo kobiet – tak i nie. Lublin, 1998.
20.Pius XII, „Konstytucja Apostolska «Sacramentum ordinis»”. Acta Apostolica Sedis 40 (1948): 5.
21.Przybył-Sadowska, Elżbieta. Miejsce kobiety w Cerkwi, czyli pytania bez odpowiedzi. Poznań, 2008.
22.Sobkowiak, Sonia. Kobiet „oprócz nielicznych wyjątków – nie widać”. Recepcja nauczania Kościoła o kobietach w polskiej literaturze teologicznej. Aspekt eklezjalny. Poznań, 2008.
23.Szczawińska, Dominika, Sylwester Strzałkowski. Kobieta w Kościele. Pismo Święte – to mój świat. Dostęp 08.06.2016. http://ksiazki.onet.pl/kobieta-w-kosciele/jd0bm.