Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23 2016

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Rzeczowniki ʽm i gwy w hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob)

19 (11-29) Piotr Goniszewski Więcej
2.

Charakterystyka i pochodzenie demonów rodzaju żeńskiego w Testamencie Salomona

12 (31-42) Wojciech Kardyś Więcej
3.

Analiza egzegetyczna wypowiedzi św. Pawła Apostoła „jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) w kontekście Ga 6,1–5

12 (43-54) Tadeusz Knut Więcej
4.

The Open Door of Heaven: Reflections on the Book of Revelation, chapters 4 and 5


(Otwarte drzwi nieba: refleksja nad Apokalipsą św. Jana, rozdziały 4 i 5)
16 (55-70) Beate Kowalski Więcej
5.

Rdz 1,1–2,3 na nowo odczytane? Czyli pytanie o to, czy możliwe jest nowe spojrzenie na kapłański opis stworzenia?

35 (71-105) Janusz Lemański Więcej
6.

“There can be no ecology without an adequate anthropology” (LS 118). Which man can take care of our common home?


(„Nie ma ekologii bez właściwej antropologii” (LS 118). Jaki człowiek może zatroszczyć się o nasz wspólny dom?)
14 (107-120) Alberto Piola Więcej
7.

Król Saul jako przykład osoby chorej psychicznie w Starym Testamencie

13 (121-133) Klaudia Rosińska Więcej
8.

Pozorny smutek sprawiedliwego w Księdze Mądrości

12 (135-146) Marcin Zieliński Więcej
9.

Kwestia kapłaństwa kobiet we współczesnym Kościele

15 (149-163) Justyna Groblewska Więcej
10.

Biblijne obrazy nieba w późnej liryce Juliusza Słowackiego. Kilka uwag badawczych

16 (165-180) Monika Kulesza Więcej
11.

Eklezja siostrzana a realizm Kościoła partykularnego

10 (181-190) Jarosław Moskałyk Więcej
12.

Powstanie i historyczny rozwój pobożności pasyjnej w ujęciu Jerzego Józefa Kopcia CP

10 (191-200) Piotr Pękul Więcej
13.

Ekumeniczna koncepcja Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego

11 (201-211) Arkadiusz Trochanowski Więcej
14.

Znaczenie średniowiecznej filozofii w rozwoju nauk

18 (213-230) Edward Sienkiewicz Więcej
15.

Sprawności moralne w wychowaniu wobec wyzwań współczesnej polityki

13 (231-243) Ewa Wnuk Więcej
16.

Religijność jako kryterium jakości narzeczeństwa i małżeństwa

16 (247-262) Sławomir Bukalski Więcej
17.

Prężność osobowości i jej rola w procesach radzenia sobie ze stresem

13 (263-275) Adam Falewicz Więcej
18.

Komunikacja interpersonalna drogą do chrześcijańskiego braterstwa

13 (277-289) Anita Żurek Więcej
19.

Bezpieczeństwo egzystencjalne i specyfika jego wybranych noetycznych zagrożeń

12 (293-304) Zbigniew Danielewicz Więcej
20.

Liberalizm a dobro wspólne

15 (305-319) Karol Jasiński Więcej
21.

Rola sprawiedliwej płacy w kształtowaniu wolności odpowiedzialnej człowieka

15 (321-335) Janusz Szulist Więcej
22.

Zakony i instytuty życia konsekrowanego w dokumentach archiwów kościelnych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

16 (339-354) Tadeusz Ceynowa Więcej
23.

Ludobójstwo w Ponarach – obraz zbrodni w świetle relacji Kazimierza Sakowicza i Heleny Pasierbskiej cz. 1

21 (355-375) Joanna Janusiak Więcej
24.

Przygotowanie i przebieg I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

24 (377-400) Łukasz Łukaszewicz Więcej
25.

Szkoła, uniwersytet i państwo w służbie wychowania Polaków

10 (401-410) Paweł Warchoł Więcej
26.

Marek Szulakiewicz, Poszukiwania metafizyczne, Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 248

5 (413-417) Marcin Napadło Więcej
27.

Studia soborowe tom II, cz. druga: Historia i recepcja Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń 2015, ss. 856

3 (419-421) Jan Radkiewicz Więcej
28.

Recenzja książki Polskie drogi do wolności. Kronika parafii Świętej Rodziny w Pile 6 października 1978 – 18 czerwca 1989, wybór, wstęp i opracowanie Jarosław Wąsowicz SDB, Piła 2015, ss. 276

3 (423-425) Grzegorz Wejman Więcej
29.

Sprawozdanie z konferencji naukowej Małżeństwo i rodzina w nauczaniu i duszpasterskiej praktyce Kościoła, Koszalin, 16 kwietnia 2016

3 (427-429) Janusz Bujak Więcej
30.

Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej Działalność zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Koszalin, 28 listopada 2015

3 (431-433) Tadeusz Ceynowa Więcej