Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23 2016
Komunikacja interpersonalna drogą do chrześcijańskiego braterstwa

Autorzy: Anita Żurek
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: więź z Bogiem braterstwo wspólnota komunikacja interpersonalna
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (277-289)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł prezentuje problematykę chrześcijańskiego braterstwa. W teologicznym rozumieniu braterstwo zostało ukazane jako wspólnota z Bogiem i mające swe źródło już w akcie stworzenia. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga realizuje się zarówno we wspólnocie z Bogiem, jak również we wspólnocie osób. W tej drugiej istotną rolę odgrywają procesy psychologiczne, a wśród nich uwarunkowania komunikacji interpersonalnej. Ostatnia część artykułu ukazuje dojrzałą komunikację interpersonalną jako istotny warunek tworzenia wspólnoty i wzajemnego braterstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aronson, Elliot. Człowiek istota społeczna, tłum. J. Radzicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
2.Ballestrero, Anastasio. Konsekracja. Kraków: Wydawnictwo Alleluja, 2000.
3.Bukalski, Sławomir. „Psychologiczne aspekty rozmowy duszpasterskiej”. Colloquia Theologica Ottoniana 2 (2011): 119–130.
4.Bukalski, Sławomir. Style przywiązaniowe nupturientów oraz inne czynniki psychologiczne jako predyktory jakości narzeczeństwa. Analiza empiryczna. Szczecin: Volumina.pl, Daniel Krzanowski, 2013.
5.Cabra, Pier G. Życie braterskie. Krótki przewodnik praktyczny. Kraków: Wydawnictwo Alleluja, 2001.
6.Cencini, Amadeo. Jak dobrze jest przebywać razem. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1998.
7.Cole, Basil, Paul Conner. Pełnia chrześcijaństwa. Teologia życia konsekrowanego. Poznań: W drodze, 1997.
8.Chlewiński, Zdzisław. „Religijność dojrzała (szkic psychologiczny)”. W: Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej, red. Zdzisław Chlewiński, 9–39. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1989.
9.Derdziuk, Andrzej. „Teologia wspólnoty”. Communio consecrata (2002): 37–50.
10.Dobek-Ostrowska, Bogusława. Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 2004.
11.Dola, Tadeusz. „Jedność Chrystusa a chrystologia współczesna”. Communio 2 (1997): 79–89.
12.Głodowski, Włodzimierz. Komunikowanie interpersonalne. Warszawa: Wydawnictwo Astrum, 2006.
13.Gogola, Jerzy W. Zasady wierności charyzmatowi Założyciela. Kraków: Karmelitański Instytut Duchowości, 2000.
14.Gogola, Jerzy W. Osoba i wspólnota. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2002.
15.Goya, Benito. Psychologia i życie konsekrowane. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 2004.
16.Grabska, Stanisława. „Braterstwo”. W: Słownik teologiczny, cz. 1 A–N, red. Andrzej Zuberbier, 76–77. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1985.
17.Jagodziński, Marek. „Teologiczno-komunikacyjny kontekst interpretacyjny informacji”. W: Nauka – Etyka – Wiara. NEW’09. Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki. Jastrzębia Góra 11–14 czerwca 2009, red. A. Zabołotny, A. Niemyska, 109–122. Warszawa, 2009.
18.Jamrożek, Bożena, Jolanta Sobczak. Komunikacja interpersonalna. Poznań: Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPI2, 2000.
19.Jan Paweł II. Encyklika o odkupieniu i godności rodzaju ludzkiego „Redemptor hominis”. Katowice: Wydawnictwo św. Jacka, 1979.
20.Jan Paweł II. Encyklika o Bożym miłosierdziu „Dives in misericordia”. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1981.
21.Jan Paweł II. „Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym «Familiaris consortio»”. W: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, tom I, red. Kazimierz Lubowicki, 133–238. Kraków: Wydawnictwo M, 1999.
22.Jeż, Andrzej. Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, 2002.
23.Kiciński, Jacek. „Dialogowy wymiar życia we wspólnocie”. Życie Konsekrowane 5 (2002): 70–76.
24.Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.
25.Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. „Instrukcja: Życie braterskie we wspólnocie. «Congregavit nos in unum Christi Amor»”. L’Osservatore Romano 5 (1994): 35–61.
26.Kościelniak, Cezary. „Chrześcijańskie i laickie konteksty idei braterstwa i ich polityczne konsekwencje”. Przegląd Zachodni 1 (2015): 7–20.
27.Maritain, Jacques. „Prawda i braterstwo”. Znak 8/9 (1958): 1013–1014.
28.Morreale, Sherwyn P., Brian H. Spitzberg, Kevin J. Barge. Komunikacja między ludźmi: motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
29.Nęcki, Zbigniew. Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996.
30.Okoń, Wincenty. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2004.
31.Plopa, Mieczysław. Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007.
32.Scholz, Anna. Komunikacja interpersonalna – podstawy zagadnienia. Dostęp 10.06.2016. http://sprawni.org.pl/2010/06/komunikacja-interpersonalna-podstawy-zagadnienia.
33.Smolski, Roman. Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska. Wrocław: Wydawnictwo Europa, 1998.
34.Sobór Watykański II, „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”. W: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, 526–606. Poznań: Pallottinum, 2002.
35.Stankiewicz, Janina. Komunikowanie się w organizacji. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 1999.
36.Staszewska, Marta. Jezus Chrystus i wezwanie do braterstwa z Nim i naśladowania Jego Ducha. Dostęp 8.07.2016. http://www.zak-pallotti.pl/index.php/rone/artykuly-formacja/153-jezus-chrystus-i-wezwanie-do-braterstwa-z-nim-i-naladowania-jego-ducha.
37.Stewart, John. Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
38.Ratzinger, Joseph. Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kraków: Wydawnictwo M, 2005.
39.Ratzinger, Joseph. Chrześcijańskie braterstwo. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2006.
40.Walker, Wolfgang. Przygoda z komunikacją. Gdańsk: GWP, 2001.
41.Zuberbier, Andrzej. „O tej książce i jej autorze”. W: Wprowadzenie w chrześcijaństwo, red. Joseph Ratzinger, 3–11. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1994.