Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23 2016
Zakony i instytuty życia konsekrowanego w dokumentach archiwów kościelnych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Autorzy: Tadeusz Ceynowa
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: archiwum diecezja koszalińsko-kołobrzeska zakony dokumenty archiwalne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:16 (339-354)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska powstała w 1972 r. 40 lat później erygowano archiwum diecezjalne, które rozpoczęło gromadzenie archiwaliów z diecezji. Zgromadzenia zakonne po 1945 r. podjęły trud pracy pośród przesiedlonej ludności na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Dokumenty dotyczące ich działalności znajdują się w dwóch kościelnych archiwach, diecezjalnym i kurii biskupiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bończa-Bystrzycki, Lech. Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w granicach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (X–XX/XXI wiek). Koszalin, 2012.
2.Bończa-Bystrzycki, Lech. Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim (1871–1945). Koszalin, 1995.
3.Ceynowa, Tadeusz. „Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – powstanie i funkcjonowanie”. W: Przeszłość Kościoła w archiwach Pomorza Zachodniego, red. Tadeusz Ceynowa. Radom, 2014.
4.Ceynowa, Tadeusz. „Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”. W: 40-lecie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1972–2012, red. Tadeusz Ceynowa. Radom, 2012.
5.Ceynowa, Tadeusz. „Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska”. W: Encyklopedia katolicka. T. 9, (kol. 976–978). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002.
6.Dullak, Kazimierz. Podstawy prawno-organizacyjne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin, 1996.
7.Freie Prälatur Schneidemühl 1940. Schneidemühl, 1940.
8.Kołodziej, Bernard. Dzieje Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców w latach 1939– 1948. Poznań, 1983.
9.Kozłowski, Kazimierz. Źródła do Dziejów Pomorza Zachodniego t. 14, Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej (1945–1975). Szczecin, 2007.
10.Krupecka, Małgorzata. „Odradzanie się żeńskich wspólnot zakonnych na terenach obecnej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej po II wojnie światowej”. W: Leksykon zakonów i instytutów życia konsekrowanego w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, red. Tadeusz Ceynowa. Radom, 2016.
11.Pietrzykowski, Jan. Salezjanie w Polsce 1945–1989. Warszawa, 2007.
12.Prejs, Roland. „Ojcowie kapucyni w diecezji gorzowskiej”. W: Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Kościoła katolickiego na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i Północnym (1945–1995), red. Paweł Socha przy współpracy Zdzisława Leca. Zielona Góra–Gorzów Wlkp., 1998.
13.Rumak, Jerzy. Wspomnienia pilskie. Asyż, 1971.
14.Schematyzm Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej. Gorzów Wielkopolski, 1949.
15.Schematyzm Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1974. Koszalin, 1974.
16.Stanuch, Zbigniew. „Zgromadzenia zakonne na tzw. Pomorzu Środkowym w dokumentach Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie”. W: Leksykon zakonów i instytutów życia konsekrowanego w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, red. Tadeusz Ceynowa. Radom, 2016.
17.Wejman, Grzegorz. Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Szczecin, 2007.
18.Zamiatała, Dominik. Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989. Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945–1989. T. 2. Warszawa, 2012.
19.Zamiatała, Dominik. „Zakony męskie wobec problemów duszpasterskich Kościoła na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej”. W: Leksykon zakonów i instytutów życia konsekrowanego w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, red. Tadeusz Ceynowa. Radom, 2016.