Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23 2016
Prężność osobowości i jej rola w procesach radzenia sobie ze stresem

Autorzy: Adam Falewicz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii
Słowa kluczowe: prężność psychologia zasoby osobiste radzenie sobie
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:13 (263-275)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania źródeł i sposobów rozumienia prężności osobowości na gruncie psychologii. W pierwszej kolejności prezentowane są różne koncepcje prężności. W dalszej kolejności zostaje wprowadzone rozróżnienie pojęcia prężności na cechę i proces. W kolejnej części dokonana jest charakterystyka osoby prężnej. Ostatnia część ukazuje rolę prężności jako zasobu w kontekście radzenia sobie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Block, Jack, Adam M. Kremen. „IQ and ego-resiliency: Conceptual and empirical connections and separateness”. Journal of Personality and Social Psychology 70 (1996): 349–361.
2.Brzezińska, Małgorzata. Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości. Warszawa: Difin, 2011.
3.Campbell-Sills, Laura, Sharon L. Cohan i Murray B. Stein. „Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults”. Behaviour Research and Therapy 44 (2006): 585–599.
4.Chanduszko-Salska, Jolanta, Nina Ogińska-Bulik. „Prężność a ryzyko uzależnienia od jedzenia”. W: Rodzina i praca w warunkach kryzysu, red. Lucyna Golińska, Eleonora Bielawska-Batorowicz. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.
5.Charney, Dennis S. „Psychobiological Mechanisms of Resilience and Vulnerability: Implications for Successful Adaptation to Extreme Stress”. The American Journal of Psychiatry 161, 2 (2004): 195–216.
6.Connor, Kathryn M., Jonathan R.T. Davidson. „Development of a New Resilience Scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC)”. Depression And Anxiety 18 (2003): 76–82.
7.Connor, Kathryn M. „Assessment of Resilience In the Aftermath of Trauma”. The Journal of Clinical Psychiatry 67, 2 (2006): 46–49.
8.Feder, Adriana, Eric J. Nestler, Dennis S. Charney. „Psychobiology and molecular genetics of resilience”. Nature Reviews Neuroscience 10 (2009): 446–457.
9.Felcyn-Koczewska, Magdalena, Nina Ogińska-Bulik. „Rola prężności w rozwoju potraumatycznym osób w żałobie”. W: Rodzina i praca w warunkach kryzysu, red. Lucyna Golińska, Eleonora Bielawska-Batorowicz. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.
10.Hambrick, Erin P., David M. McCord. „Proactive Coping and its Relation to the Five-Factor Model of Personality”. Individual Differences Research 8, 2 (2010): 67–77.
11.Kaczmarek, Łukasz D., Katarzyna Aleszczyk. „Mechanizm sprężystości psychicznej – model mediacji dwukrokowej z udziałem strategii radzenia sobie i pozytywnego afektu wśród artystów muzyków”. Czasopismo Psychologiczne 19 (2013): 67–72.
12.Kaczmarek, Łukasz. „Resiliency, stress appraisal, positive affect and cardiovascular activity”. Polish Psychological Bulletin 40, 1 (2009): 46–53.
13.Klohnen, Eva C. „Conceptual Analysis and Measurement of the Construct of Ego-Resiliency”. Journal of Personality and Social Psychology 70, 5 (1996): 1067–1079.
14.Letzring, Tera D., Jack Block, David C. Funder. „Ego-control and ego-resiliency: Generalization of self-report scales based on personality descriptions from acquaintances, clinicians, and the self”. Journal of Research in Personality 39 (2005): 396–398.
15.Luthar, Suniya S., Dante Cicchetti, Bronwyn Becker. „The construct of resilience: a critical evaluation and guidelines for future work”. Child Development 71, 3 (2000): 543–562.
16.Morano, Carmen. „Resilience and Coping with Trauma: Does Gender make a Difference?”. Journal of Human Behavior in the Social Environment 20 (2010): 553–568.
17.Nadolska, Karolina, Helena Sęk. „Społeczny kontekst odkrywania wiedzy o zasobach odpornościowych, czyli czym jest resilience i jak ono funkcjonuje”. W: Bliżej serca. Zdrowie i emocje, red. Łukasz Kaczmarek, Anna Słysz, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007.
18.Newman, Russ. „APA’s Resilience Initiative”. Professional Psychology: Research and Practice 36, 3 (2005): 227–229.
19.Ogińska-Bulik, Nina, Zygmunt Juczyński. „Skala Pomiaru Prężności (SPP-25)”, Nowiny Psychologiczne 3 (2008): 39–56.
20.Ogińska-Bulik, Nina, Zygmunt Juczyński. „Prężność u dzieci i młodzieży: charakterystyka i pomiar – Polska Skala SPP-18”. Polskie Forum Psychologiczne 16, 1 (2011): 7–28.
21.Ogińska-Bulik, Nina, Zygmunt Juczyński. Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Difin, 2008.
22.Ogińska-Bulik, Nina. „Rola prężności w zapobieganiu negatywnym skutkom stresu zawodowego”. W: Rodzina i praca w warunkach kryzysu, red. Lucyna Golińska, Eleonora Bielawska-Batorowicz. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.
23.Ogińska-Bulik, Nina. Osobowość typu D. Teoria i badania, Łódź: Wydawnictwo WSHE, 2009.
24.Poprawa, Ryszard. „Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem”. W: Podstawy psychologii zdrowia, red. Grażyna Dolińska-Zygmunt. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.
25.Semmer, Norbert. „Personality, stress and doping”. W: Handbook of Personality and Health, red. Margarete Vollrath. Chichester: Wiley, 2006.
26.Siu, Oi Ling, Harry C. Hui, David R. Phillips, Lin Lin, Tze-wai Wong, Kan Shi. „A study of resiliency among Chinese health care workers: Capacity to cope with workplace stress”. Journal of Research in Personality 43 (2009): 770–776.
27.Strelau, Jan. „Temperament a stres: Temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki stresu oraz radzenia sobie ze stresem”. W: Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. Irena Heszen-Niejodek, Zofia Ratajczak. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000.
28.Strus, Włodzimierz, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński. „The Circumplex of Personality Metatraits: A synthesizing model of personality based on the Big Five”. Review of General Psychology 18, 4 (2014): 273–286.
29.Tugade, Michele M., Barbara L. Fredrickson. „Resilient Individuals Use Positive Emotions to Bounce Back From Negative Emotional Experiences”, Journal of Personality and Social Psychology 86, 2 (2004).
30.Uchnast, Zenon. „Prężność osobowa a egzystencjalne wymiary wartościowania”. Roczniki Psychologiczne 1 (1998): 7–27.
31.Uskul, Ayse K., Esther Greenglass. „Psychological well-being in a Turkish-Canadian sample”. Anxiety, Stress and Coping 18 (2005): 169–178.
32.Wrześniewski, Kazimierz. „Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru”. W: Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. Irena Heszen-Niejodek, Zofia Ratajczak, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000.