Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2015.22-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 22 2015
Osoba Jezusa Chrystusa istotą eschatologii chrześcijańskiej

Autorzy: Janusz Bujak
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: paruzja eschatologia millenaryzm apokaliptyka chrześcijańska
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (93-105)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu Osoba Jezusa Chrystusa istotą eschatologii chrześcijańskiej jest próba nakreślenia istotnych elementów chrześcijańskiej eschatologii na tle błędów, które w tym kontekście się pojawiają: millenaryzmu i wyznaczania daty paruzji. Chrześcijańskie oczekiwanie na „koniec świata” nie jest oczekiwaniem na coś, ale na Kogoś, jest to pełne ufności i nadziei oczekiwanie na ostateczne zwycięstwo Chrystusa na złem i śmiercią, które przyniesie również nam ostateczne zbawienie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bardy G., Millénarisme, w: Dictionnaire de Théologie Catholique, t. 12, Paryż 1928, kol. 1760-1763.
2.Bartnik C., Dogmatyka katolicka, t. 2, Lublin 2003.
3.Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, Rzym 2007.
4.Cascoli R., Gaspari A., Katastrofizm i koniec czasów, Kraków 2011.
5.Chaine J., Parousie, w: Dictionnaire de Théologie Catholique, t. 11, Paryż 1931, kol.2043-2054.
6.Desecar A., Hat Jesus das nahe Ende der Welt mit dem Jüngsten Gericht verkündet?, „Theologisches“ (2011), nr 5-6, s. 325-331.
7.Finkelzeller J., Eschatologia, Kraków 1995.
8.Franck B., Leksykon New Age, Kraków 1997.
9.Fuellenbach J., Regno di Dio, w: Dizionario di Teologia Fondamentale, Asyż 1990, s. 902-913.
10.Godin C., Koniec ludzkości, Kraków 2004.
11.Grzeszczak J., Chwila jest bliska. Wizja końca świata w literaturze profetycznej (XII-XX wiek), Poznań 2011.
12.Jankowski A., Biblijna teologia czasu (PAT – rok ak. 2001/2002), Kraków 2001.
13.Jankowski A., Eschatologia Nowego Testamentu, Kraków 2007.
14.Jaroŝ K., Kiedy znów przyjdzie Chrystus? Przekaz biblijny o końcu świata, Poznań 2010.
15.Kaczmarkowski M., Chiliazm, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 156-160.
16.Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
17.Ladaria L.F., Escatologia, w: Dizionario di Teologia Fondamentale, Asyż 1990, s. 392-395.
18.Ladaria L.F., Kres człowieka i kres czasów, w: Historia dogmatów, t. 2, red. B. Sesboüe, Kraków 2001, s. 355-410.
19.Mangenot E., Eschatologie, w: Dictionnaire de Théologie Catholique, t. 5, Paryż 1939, kol. 456-457.
20.Nocke F.J., Eschatologia, Sandomierz 2003.
21.Nossol A., Eschatologia. Doktryna protestancka, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1995, kol. 116-119.
22.Pietras H., Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków, Kraków 2007.
23.Ratzinger J., Śmierć i życie wieczne, Poznań 1985.
24.Ratzinger J. – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Część II. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, Kielce 2011.
25.Ratzinger J., Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei, Lublin 2014.
26.Rava E.C., Parusia, w: Dizionario Teologico Enciclopedico, Casale Monferrato 1993, s. 765-766.
27.Rychlicki C., Wiara – nadzieja – miłość wobec wieczności. Z zagadnień współczesnej eschatologii, Płock 2001.
28.Smit D.J., Regno di Dio, w: Dizionario del Movimento Ecumenico, Bologna 1994, s. 914-916.
29.Stachowiak L., Eschatologia w Starym Testamencie, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1995, kol. 1107-1109.
30.Stancati T., Escatologia, w: Dizionario Teologico Enciclopedico, Casale Monferrato 1993, s. 363-364.
31.Zimoń H., Eschatologia, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1995, kol. 1105-1106.
32.Ziółkowski M., Eschatologia, Sandomierz 1962.
33.Zimmerling D., Od końca do końca. Rzecz o radościach eschatologicznych, Warszawa 2000.