Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 22 2015

Rok wydania:2015

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Egzegeza Mt 28,16-20 z hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (shemtob)

9 (11-19) Piotr Goniszewski Więcej
2.

Znaczenie terminu „ciężar” (baros) w Nowym Testamencie

13 (21-33) Tadeusz Knut Więcej
3.

Meaning and function of the Sign of Jonah in Matthew 12:38-42 and 16:1-4


(Znaczenie i funkcja znaku Jonasza w Ewangelii św. Mateusza 12:38-42 i 16:1-4)
20 (35-54) Beate Kowalski Więcej
4.

Mojżesz, Jozue i Amalekici. Nowe spojrzenie na Wj 17,8-16 w kontekście współczesnych badań nad powstaniem Pięcioksięgu

28 (55-82) Janusz Lemański Więcej
5.

L’amministratore disonesto (Luca 16,1-9). Ma davvero?


(Nieuczciwy rządca (Łk 16,1-9). Czy na pewno?)
8 (83-90) Mariusz Rosik Więcej
6.

Osoba Jezusa Chrystusa istotą eschatologii chrześcijańskiej

13 (93-105) Janusz Bujak Więcej
7.

Komunia Święta na sposób Wiatyku

8 (107-114) Robert Kaszak Więcej
8.

Zbawczy charakter misterium Bożego Narodzenia. Próba prezentacji dynamicznej wizji wcielenia

16 (115-130) Bogdan Kulik Więcej
9.

Błogosławiona Dziewica Maryja Matka Boga w misterium Kościoła. W pięćdziesiątą rocznicę Konstytucji Dogmatycznej o Kościele „Lumen Gentium”

12 (131-142) Andrzej Proniewski Więcej
10.

Człowiek ponowoczesny jako podstawowy problem nowej ewangelizacji

19 (145-163) Edward Sienkiewicz Więcej
11.

Etyka małżeńska w nauczaniu moralnym Piusa XII

11 (165-175) Piotr Skiba Więcej
12.

Zadania filozofii w poszukiwaniu prawdy w świetle encykliki Jana Pawła II Fides et ratio

11 (177-187) Andrzej Symonowicz Więcej
13.

Ateizm urojony – rzeczywiste wyzwanie

19 (189-207) Sławomir Zatwardnicki Więcej
14.

Wychowanie ku dobru – w perspektywie Tischnerowskiej koncepcji człowieka agatologicznego

18 (211-228) Dariusz Adamczyk Więcej
15.

Nie taki prosty. Meandry linearnej koncepcji czasu w chrześcijaństwie

14 (229-242) Zbigniew Danielewicz Więcej
16.

Geneza i przegląd psychologicznych koncepcji mądrości

12 (243-254) Adam Falewicz Więcej
17.

Nacjonalizm jako skrajność narodowa w nauczaniu społecznym Kościoła

16 (257-272) Roman Misiak Więcej
18.

Rola języka ojczystego w wierze i duszpasterstwie

9 (273-281) Andrzej Sochaj Więcej
19.

Polityka władz brytyjskich względem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

12 (285-296) Zbigniew Werra Więcej
20.

35 lat Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile. Elenko Jubileuszowe 2014-2015. Opracowanie i redakcja A. Popławski, J. Wąsowicz, Piła 2015, ss. 189

2 (299-300) Tadeusz Ceynowa Więcej
21.

Gerhard Lohfink, Przeciw banalizacji Jezusa, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2014, ss. 438

6 (301-306) Arkadiusz Korwin-Gronkowski Więcej
22.

Janusz Lemański, Księga Rodzaju. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, nowy komentarz biblijny. Stary Testament i/1, rozdziały 1-11, Częstochowa 2013, ss. 571

3 (307-309) Mariusz Rosik Więcej
23.

R. Bartnicki, K. Kłósek, The methods of New Testament interpretation. Introduction, Publishing „Petrus”, Krakow 2014, pp. 291, ISBN 978-83-7720-047-6


(R. Bartnicki, K. Kłósek, Metody interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie, Wydawnictwo „Petrus”, Kraków 2014, pp. 291)
3 (310-312) Mariusz Rosik Więcej
24.

G. Lohfink, Przeciw banalizacji Jezusa, tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2015, ss. 448

4 (313-316) Michał Rychert Więcej
25.

Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej pt. Kościół wobec wyzwań współczesnych, Radomska Biblioteka Teologiczna, red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Radom 2015

3 (317-319) Edward Sienkiewicz Więcej