Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2015.22-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 22 2015
Janusz Lemański, Księga Rodzaju. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, nowy komentarz biblijny. Stary Testament i/1, rozdziały 1-11, Częstochowa 2013, ss. 571

Autorzy: Mariusz Rosik
Uniwersytet Wrocławski; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Rok wydania:2015
Liczba stron:3 (307-309)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

brak
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Lemański J., Księga Rodzaju. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, nowy komentarz biblijny. Stary Testament i/1, rozdziały 1-11, Częstochowa 2013, ss. 571.