Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2015.22-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 22 2015
Znaczenie terminu „ciężar” (baros) w Nowym Testamencie

Autorzy: Tadeusz Knut
Słowa kluczowe: ciężar brzemię przepisy Prawa prawo Chrystusowe apostolat Pawła
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (21-33)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł zawiera analizę słowa „ciężar” (gr. baros) w tekstach biblijnych Nowego Testamentu. Termin ten występuje w różnych kontekstach i formach gramatycznych. W czterech punkach zostały omówione teksty biblijne, które ukazują ciężar w znaczeniu dosłownym i moralnym. Teksty obrazują ciężar jako trud związany z pracą człowieka i jego kondycją psychofizyczną. Ciężar występuje również w sensie eschatologicznym oraz wszelkich zadań chrześcijanina związanych z wiarą w Boga, zachowaniem przepisów Prawa, obrony wiary i misji apostolskiej św. Pawła. W podsumowaniu ujęto także zastosowanie tego słowa przez Jana Pawła II w jego homilii w Gdańsku w roku 1988 w czasie trzeciej pielgrzymki do Polski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abramowiczówna Z., Słownik grecko-polski, t. 1, Warszawa 1962.
2.Bachmann H., Slaby W.A., Computer-Konkordanz zum Novum Testamentum Graece von Nestle – Aland, 26 Auflage, und zum Greek New Testament, 3rd Edition Walter de Gruyter, Berlin–New York 1980.
3.Bauer W., Griechisch-Deutsches Wőrterbuch zum Neuen Testament, Berlin 1958.
4.Bednarz M., 1-2 List do Tesaloniczan, w: NKB.NT, t. 13, Częstochowa 2006.
5.Bosowski A., Napomnienia do pracy fizycznej i ich motywacja w nauczaniu św. Pawła, w: Studia z biblistyki, red. J. Łach, t. 5, Warszawa 1980, s. 292-294.
6.Burton E., A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Galatians, Edinburgh 1964.
7.Chmiel J., Wiara i miłość w pierwszym liście św. Jana, w: Chrystus i Kościół, red. F. Gryglewicz, Lublin 1979, s. 209-211.
8.Czajkowski M., Ostatnie proroctwo (Apokalipsa), w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, red. J. Frankowski; R. Bartnicki, t. 10, Warszawa 1992.
9.Dabrowski E., Listy do Koryntian, w: PŚNT, t. 9, Poznań 1959.
10.Dąbrowski E., Dzieje Apostolskie, w: PŚNT, t. 5, Poznań 1961.
11.Dąbrowski E., Listy do Koryntian, w: PŚNT, t. 7, Poznań 1965.
12.Dillon R.J., Dzieje Apostolskie, w: KKB, Warszawa 2004.
13.Douglas J.D., The Illustrated Bible Dictionary, t. 1, Leicester 1980.
14.Gądecki St., Wstęp do Pism Janowych, Gniezno 1996.
15.Gryglewicz F., Ewangelia według św. Łukasza, w: PŚNT, t. 3, cz. 3, Poznań–Warszawa 1974.
16.Gryglewicz F., Komentarz biblijny do czytań mszalnych rok C, red. s. Łach, Lublin 1981.
17.Gryglewicz F., Listy katolickie, w: PŚNT, t. 9, Poznań 1959.
18.Homerski J., Ewangelia według św. Mateusza, w: PŚNT, t. 3, cz. 1, Poznań–Warszawa 2004.
19.Jan Paweł II, Praca nad pracą, w: Jeden drugiego brzemiona noście. III pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny Gdynia–Gdańsk, red. A. Drzycimski; G. Fortuna; Z. Bryk, Gdańsk 1988.
20.Jankowski A., Apokalipsa św. Jana, w: PŚNT, t. 12, Poznań 1959.
21.Jankowski A., Kerygmat w Kościele Apostolskim, Częstochowa 1989.
22.Kudasiewicz J., Komentarz biblijny do czytań mszalnych rok A., red. J. Homerski, Lublin 1981.
23.Kudasiewicz J., Królestwo Boże w przypowieściach, Poznań–Warszawa 1981.
24.Lohfink N., Brzemię proroków, „Znak” 28(1976), nr 265, s. 991-1000.
25.Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989, s. 264-265.
26.Mędala St., Chodzenie w światłości, w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, red. J. Frankowski; R. Bartnicki, t. 10, Warszawa 1992.
27.Mickiewicz F., Ewangelia według św. Łukasza, rozdziały 1-11, w: NKB.NT, t. 3, cz. 1, Częstochowa 2011.
28.Mickiewicz F., Ewangelia według św. Łukasza, rozdziały 12-24, w: NKB.NT, t. 3, cz. 2, Częstochowa 2012.
29.Mundle W., ba ,roj,w: TBNT, red. E. Beyreuther, H. Bictenhard, L. Coennen, t. 2, Wuppertal 1972, s. 834-835.
30.Murphy-O’Connor J., Drugi List do Koryntian, w: KKB, Warszawa 2004.
31.Nollat D., Chwała, w: STB, red. X. L. Dufour, Poznań–Warszawa 1982, s. 134-135.
32.Paciorek A., Ewangelia według św. Mateusza, rozdziały 1-13, w: NKB.NT, t. 1, cz.1, Częstochowa 2004.
33.Paciorek A., Ewangelia według św. Mateusza, rozdziały 14-28, w: NKB.NT, t. 1, cz. 2, Częstochowa 2008.
34.Perkins P., Listy Janowe. Pierwszy list św. Jana, w: KKB, Warszawa 2004.
35.Popowski R., Grecko-polski słownik syntagmatyczny Nowego Testamentu, Warszawa 2008, s. 185-187.
36.Schreiner T.R., Prawo Chrystusowe, w: Słownik teologii św. Pawła, red. G.F. Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid, Warszawa 2010, s. 646-647.
37.Schrenk G., ba ,roj, baru ,j,, bare ,w, w: TWNT, red. G. Kittel, G. Friedrich, t. 1, Stuttgart 1966, s. 551-552.
38.Słownik symboli biblijnych, red. L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman III, Warszawa 1998, s. 116-117.
39.Stachowiak L., Księga Izajasza, w: PŚST, Lublin 1991.
40.Stępień J., Listy do Tesaloniczan i pasterskie, w: PŚNT, t. 9, Poznań–Warszawa 1979.
41.Strong J., Grecko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów greckich i kodami Popowskiego, Warszawa 2015.
42.Viviano B.T., Ewangelia według św. Mateusza, w: KKB, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 2004.
43.Wild R.A, Listy pasterskie, Pierwszy list do Tymoteusza, w: KKB, Warszawa 2004.
44.Wojciechowski M., Apokalipsa świętego Jana, w: NKB.NT, t. 20, Częstochowa 2012.