Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2022.35-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 35 2022
Intruder in the Harem, or Captain Martin Eric Nasmith’s Oriental Adventures
(Intruz w haremie, albo orientalne awantury komandora Martina Erica Nasmitha)

Autorzy: Piotr Nykiel ORCID
Jagiellonian University, Department of Turkish Studies
Słowa kluczowe: Martin Eric Dunbar-Nasmith “E11 ” pierwsza wojna światowa Dardanele Gallipoli Morze Marmara
Rok wydania:2022
Liczba stron:44 (41-84)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest początkowemu okresowi kariery adm. Martina Erica Dunbar-Nasmitha (1883–1965) i stanowi próbę podsumowania jego osiągnięć podczas trzech podwodnych patroli w Dardanelach i na Morzu Marmara w 1915 r. Misje te przyniosły mu miano najskuteczniejszego brytyjskiego “podwodniaka” pierwszej wojny światowej. W anglosaskiej historiografii wszystkie publikacje poświęcone działaniom Nasmitha na wodach tureckich stanowią jednostronną narrację, opartą wyłącznie na źródłach brytyjskich. Autor podjął więc pierwszą w zachodniej historiografii próbę skonfrontowania brytyjskiego i tureckiego punktu widzenia. Podobnej konfrontacji podejmowano się kilkukrotnie w Turcji, ale jej efekty nie są powszechnie znane zachodnim historykom i w kilku przypadkach budzą zastrzeżenia. Decyzja o podjęciu się niniejszego wyzwania wynika ze świadomości tego, że ocena sytuacji dokonywana przez Nasmitha, w chwili, gdy osobiście obserwował efekty swych ataków, nie mogła być pełna i całkowicie obiektywna. Nie miał prawa wiedzieć, że niektóre z zatopionych przez niego na płytkich wodach przybrzeżnych jednostek zostały przez Turków podniesione z dna i przywrócone do służby. Artykuł ten stanowi szczegółowe omówienie ataków na osmańskie okręty wojenne, statki handlowe o napędzie parowym i cele lądowe, podjętych przez Nasmitha podczas wszystkich trzech patroli okrętu podwodnego “E11.” W rezultacie swoich badań autor zwraca uwagę na to, iż bilans drugiego patrolu, zarówno pod względem strat zadanych osmańskiej marynarce wojennej, jak i flocie transportowej był bez porównania lepszy niż pierwszego (za który Nasmith odznaczony został Krzyżem Wiktorii). W przypadku strat floty transportowej łączny tonaż definitywnie zatopionych jednostek o napędzie parowym był o ponad 470 procent większy. Choć Na- smith twierdził, że podczas wszystkich trzech patroli zatopił co najmniej 122 osmańskie jednostki pływające, to według źródeł tureckich liczba okrętów i parowców, które definitywnie unieszkodliwił nie przekroczyła piętnastu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archival sources
2.Presidency of the Republic of Türkiye, Directorate of State Archives, Ottoman Archives (COA)
3.Report of the Head of the Ottoman Intelligence Department of the General Staff, Maj. Seyfi, of 23 May 1915 (cat. no. DH. EUM. VRK./14-102-1).
4.Ciphertext of the Directorate of Public Security of 31 May 1915 on the capture of the Haçadorian and Dikran brothers, who secretly delivered supplies to the enemy submarines (cat. no. DH.ŞFR./53-185-1).
5.Report of the Head of the Ottoman Intelligence Department of the General Staff, Maj. Seyfi, of 2 June 1915 (cat. no. DH. EUM. VRK./25-24-2).
6.Note of the Ottoman Ministry of Foreign Affairs of 23 June 1915 on the conversion of the Gülnihal steamer and passenger ferries No. 61 and 62 into hospital ships (cat. no. HR.HMŞ.İŞO. /67-14-1-9).
7.Letter of the Minister of War Enver Pasha of 10 August 1915 to the Ottoman Ministry of Foreign Affairs on cases of violations of international law by the British (cat. no. HR.SYS./2099-9).
8.Letter of 30 August 1915 from the Deputy Director of the Ottoman Red Crescent Dr. Besim Ömer to the Ottoman Ministry of Foreign Affairs (cat. no. HR.SYS./2179-3).
9.Protocol on the sinking of barge No. 58 leased by the Kayacıoğlu Hasan and Osman Ağa brothers by an enemy submarine (cat. no. BEO/4385-328835-1-2).
10.Report of the Head of the Ottoman Intelligence Department of the General Staff, Maj. Seyfi, of 28 November 1915 (cat. no. DH. EUM. VRK./25-52).
11.Polish Institute and Sikorski Museum (PISM)
12.Correspondence regarding the decoration of Adm. Sir Martin M. Dunbar Nasmith with the Order of Polonia Restituta I class (cat. no. MAR.A.V.12/680).
13.Books and articles
14.Avcı, Cenk. Çanakkale Cephesi’nde Hava Savaşları. Ankara: Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 2009.
15.Avcı, Cenk. The Skies of Gallipoli. İstanbul: Nart Yayıncılık, 2003.
16.Besbelli, Saim. Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi. Vol. 8: Deniz Harekâtı. Ankara: Gnkur. Basımevi, 1976.
17.Çanakkale Boğaz Komutanlığı, Çanakkale Deniz Savaşları 1915. İstanbul: Deniz Basımevi, 2008.
18.Ertem, Serkan. Çanakkale Denizaltı Harekâtı. İstanbul: Denizler Kitabevi, 2011. Ertem, Serkan. Gelibolu Korsanı. Çanakkale Denizaltı Savaşının Gizli Tarihi. İstanbul: AZ Kitap, 2014.
19.The Explorers Log, 44 (2012), 4.
20.Frame, Thomas R., and Greg J. Swinden. First in, Last out. The Navy at Gallipoli. Kenthurst: Kangaroo Press, 1990.
21.Gray, Randal, ed. Conway’s All the World’s Fighting Ships: 1906–1921. London: Conway Maritime Press, 2006.
22.Güleryüz, Ahmet, and Bernd Langensiepen. Osmanlı Donanması 1828–1923. İstanbul: Denizler Kitabevi / Kaptan Yayıncılık, 2007.
23.Kanal, Hümmet. “Osmanlı Belgelerine Göre Çanakkale Muharebelerinin Harp-Harekât Hukuku Açısından İncelenmesi.” In: 100’üncü Yılında Çanakkale Zaferi Sempozyumu, Ulusal Sempozyum, 28–29 Nisan 2015, İstanbul, ed. Zekeriya Türkmen, 503–525. İstanbul: Harp Akademileri Basımevi, no date of publication.
24.Kondracki, Tadeusz. Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 1945–1992. Gdynia: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, 2003.
25.Langensiepen, Bernd, and Ahmet Güleryüz. The Ottoman Steam Navy 1828–1923. London: Conway Maritime Press, 1995.
26.Lloyd’s Register of British and Foreign Shipping. Vol. II: 1989–99. Sailing Vessels 1899. London: Committee Lloyd’s Register, 1989.
27.Mütercimler, Erol. Korkak Abdul’den Coni Türk’e. Gelibolu 1915. İstanbul: Alfa Yayınları, 2005.
28.Nykiel, Piotr. Wyprawa do Złotego Rogu. Działania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim (sierpień 1914 – marzec 1915). Kraków-Międzyzdroje: Arkadiusz Wingert, 2008.
29.Nykiel, Piotr. “Pancerniki typu «Brandenburg» w służbie tureckiej.” Part 1. Okręty Wojenne 5 (2012), 115: 20–29.
30.Nykiel, Piotr. “Pancerniki typu «Brandenburg» w służbie tureckiej.” Part 2. Okręty Wojenne 6 (2012), 116: 9–13.
31.Nykiel, Piotr, Piotr Wytykowski, and Roman Zajder. “Raport z ekspedycji Gallipoli 2011.” Okręty Wojenne 2 (2012), 112: 32–40.
32.Rahn, Werner. “The Naval war in the Baltic 1914–1918: A German Perspective.” In: The Danish Straits and German Naval Power 1905–1918, ed. Michael Epkenhans, Gerhard P. Groß, 75–96. Potsdam: Militärgeschichtlichen Forschungsamtes, 2010.
33.Rudenno, Victor. Gelibolu. Denizden Saldırı. Translated by Cenkçiler Dilek. Ankara: ODTÜ Yayıncılık, 2009.
34.Shankland, Peter, and Anthony Hunter. Dardanelles Patrol. London: Mayflower Books, 1971.
35.Snelling, Stephen. The Naval VCs: VCs of the First World War. Thrupp-Stroud- Gloucestershire: Sutton Publishing – Phoenix Mill, 2002.
36.Sumner, Ian. British Commanders of World War II. Oxford: Botley, 2003. Usborne, Cecil Vivian. Smoke on the Horizon. Mediterranean Fighting 1914–1918. London: Hodder and Stoughton Limited, 1933.
37.Wilson, Michael. Destination Dardanelles. London: Leo Cooper, 1988.
38.Wemyss, Rosslyn Erskine, Baron Wester Wemyss. The Navy in the Dardanelles Campaign. London: Hodder and Stoughton Limited, 1924.
39.Internet sources
40.Çanakkale Şehitleri – Halep Vapuru. Documentary film. Youtube.com. Accessed 20.07.2022. https://www.youtube.com/watch?v=MUwykx0EyiA.
41.Halep Vapuru’ndaki 200 şehit. Sabah.com.tr. Accessed 20.07.2022. https://www.sabah. com.tr/kultur_sanat/2014/03/18/halep-vapurundaki-200-sehit.
42.Karakaş, Gökhan. Halep Vapuru 105 Yıl Sonra Çanakkale’de Hatırlandı. Virahaber. com. Accessed 20.07.2022. https://www.virahaber.com/halep-vapuru-105-yil-sonra- canakkalede-hatirlandi-57970h.htm.
43.Nykiel, Piotr. Naval Operations in the Dardanelles. First Polish Diving Expedition – Gallipoli, September 2011. Navyingallipoli.com. Accessed 20.07.2022. http://www.navyingallipoli.com/nurki2011.html.
44.Royal Navy [RN] Officers 1939–1945. Unithistories.com. Accessed 20.07.2022. https:// www.unithistories.com/officers/RN_officersD6.html.
45.The Ships List. Theshipslist.com. Accessed 20.07.2022. http://www.theshipslist.com/ships/ descriptions/ShipsI-J.shtml.
46.The Ships List. Theshipslist.com. Accessed 20.07.2022. https://www.theshipslist.com/ ships/lines/rickmers.shtml.