Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2022.35-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 35 2022
An Unknown Account of the September Engagements Fought by ORP “Wicher”
(Nieznana relacja z wrześniowych walk ORP “Wicher”)

Autorzy: Maciej Franz ORCID
Department of History Adam Mickiewicz University in Poznan
Słowa kluczowe: kampania polska 1939 ORP “Wicher ” wspomnienia Witold Hubert niszczyciel.
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:23 (135-157)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wspomnienia Witolda Huberta, podoficera z niszczyciela ORP “Wicher,” spisane zostały w 1970 roku. Obejmują trzy dni walk we wrześniu 1939 roku. Nigdy nie były publikowane. Stanowią ważne uzupełnienie wiedzy o walce Polskiej Marynarki Wojennej w 1939 roku, w toku kampanii polskiej. Ich publikacja przypomina tragiczne dni września 1939 roku i postać Witolda Huberta.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archival sources
2.State Archives of Ivano-Frankivsk Oblast [Derzhavnyi Arkhiv Ivano-Frankivskoy Oblasti] Fonds 414, description 1, case 4, Stanisławskij okryżnij komitet towaristwa “Liga morska i kolonialna,” m. Stanisław Stanisławskogo powitu Stanisławskogo wojewodstwa, Liga Morska i Kolonjalna. Okręg Stanisławowski.
3.Naval Museum in Gdynia, [Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni] Fonds, ref. no. 231R, Witold Hubert, Wspomnienia z ORP “Wicher” z pierwszych dni września 1939 r. ref. no. 300R, Witold Hubert, Obrona Helu /3.09.1939–2.10.1939r.
4.Printed sources
5.Dziennik Personalny z 26.01.1922, r. 3, nr 1 [Personal diary of 26.01.1922, year 3, no. 1]. W.A.K.L., “Morski czyn Polski,” Poland on the Seas, 5 (1945), 1: 1–7.
6.Zarys historii i kronika dywizjonu niszczycieli Marynarki Wojennej PRL. Rozpoczęto 20.06.1963. Zakończono 13.04.1971 r. Arkuszy 195. Kategoria “A,” k. 7.
7.References
8.Będźmirowski. Jerzy. “Współpraca polsko-brytyjska a bezpieczeństwo morskie polski w okresie międzywojennym.” Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 49 (2008), 3: 73–95.
9.Borowiak, Mariusz. “ORP «Wicher». Pierwszy kontrtorpedowiec II RP.” Morze, 9 (2018): 30–42.
10.Borowiak, Mariusz. “Trzy dni wojny ORP Gryf.” Historia. Wojsko i Technika, 5 (2019): 78–89.
11.Derdej, Piotr, Westerplatte – Okrywie – Hel 1939. Warszawa: Bellona, 2009.
12.Dyskant, Józef Władysław. Polska Marynarka Wojenna w 1939 roku, cz. 1. W przededniu wojny. Gdańsk: AJ-Press, 2000.
13.Drzewiecki, Andrzej. Polska Marynarka Wojenna od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej. Studium bezpieczeństwa morskiego państwa. Gdynia – Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2016.
14.Franz, Maciej. “Polska Marynarka Wojenna w dwudziestoleciu międzywojennym – próba oceny.” W: Morze nasze i nie nasze, edited by Piotr Kurpiewski, Tadeusz Stegner, 291–304. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.
15.Franz, Maciej. “Tylko propaganda czy także «szkolnictwo podstawowe». Liga Morska i Kolonialna a aspekt szkolenia przyszłych kadr dla Polskiej Marynarki Wojennej.” Biuletyn Historyczny MMW, in press.
16.Franz, Maciej. Sprawa o honor. Przypadek wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, in press. Franz, Maciej, and Mariusz Kardas. I wojna światowa na morzach w opiniach polskich teoretyków i praktyków. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2018. Gołębiowski, Grzegorz. Obrona Płocka przed wojskami bolszewickimi 18–19 sierpnia 1920 r. Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie, 2015.
17.Górski, Tadeusz. Polska flota wojenna 1939–1945 na tle flot europejskich. Gdańsk: Civitas Christiana, 2001.
18.Graczyk, Marcin. Admirał Świrsk. Gdańsk: Wydawnictwo Finna, 2007.
19.Kaczkowski, Ryszard. Lotnictwo w działaniach na morzu. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1986.
20.Kondracki, Tadeusz. “Polska Marynarka Wojenna w początkowym okresie II wojny światowej – meldunek kontradmirała Świrskiego z 7.X.1939 r.” Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska, 7 (1993): 148–154.
21.Kondracki, Tadeusz, and Jan Tarczyński. “Polskie flotylle rzeczne w wojnie polsko- bolszewickiej (1919–1920).” Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowe, 30 (2020): 8, 43–51.
22.Kosiarz, Edmund. Wojna na Bałtyku 1939. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988. Kosiarz, Edmund. Działania flot w drugiej wojnie światowej. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1989.
23.Pater, Walter. “Udział Marynarki Wojennej w wojnie obronnej Polski w 1939 roku.” Bandera, 9 (2019), 10: 12–15.
24.Pertek, Jerzy. Niszczyciele “Wicher” i “Burza.” Gdańsk: Wydawnictwo MON, 1971. Pertek, Jerzy. Wielkie dni małej floty. wyd. VII, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1972.
25.Przybylski, Jerzy. “Działalność publicystyczna, promocyjna i edukacyjna w zakresie polskiej Marynarki Wojennej oraz polityki morskiej państwa.” Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 15 (2018): 163–181.
26.Sawicki, Jan Kazimierz, ed. Kadry Morskie Rzeczypospolitej, t. V, Polska Marynarka Wojenna. Dokumentacja organizacyjna i kadrowa oficerów, podoficerów i marynarzy (1918–1947). Gdynia: Polskie Towarzystwo Nautologiczne, 2011.
27.Stawecki, Piotr, ed. Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864–1939. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1990.
28.Supiński, Witold, and Mieczysław Lechowski. Torpedowce i niszczyciele. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1971.
29.Sykut, Piotr. “Próba przedzierania się drogą morską przez niemiecką blokadę polskiego wybrzeża 1 IX – 2 X 1939.” Saeculum Christianum, 23 (2016): 276–293.
30.Trawicki, Lech. “Marynarze w wojnie 1920 roku.” Po wachcie, 2 (2010): 1–10.
31.Walden, Stefan de. “Ostatnie dni «Wichra» 30 VIII – 3 IX 1939 r.” Przegląd Morski, 5 (1948): 19–33.
32.Walden, Stefan de. “Walka artyleryjska z niszczycielami niemieckimi w dniu 3.09.1939 r.” Przegląd Morski, 7 (1974): 8, 115–123.
33.Walden, Stefan de, and Krystyna de Walden-Gałuszko, Władysław Szarski. ORP “Wicher” i jego dowódca. Hel: Muzeum Obrony Wybrzeża/Stowarzyszenie Przyjaciół Helu, 2013.
34.Walkiewicz, Leszek, ed. Utwory poetyckie o Darłowie i wiersze darłowskich poetów. Darłowo: Stagittarius Wydawnictwo, 2014.
35.Wolbek, Krzysztof, and Wiktor Podolski. “Okręty polskiego września.” Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej, 11 (1989): 18–50.
36.Internet sources
37.Walkiewicz, Leszek. Patron darłowskiego portu. Accessed 26.01.2022. http://www. infodarlowo.pl/echo,artykul1512.html.
38.Walkiewicz, Leszek. “Patroni Darłowskich ulic, rond i mostów.” 70 Lat Polskiego Darłowa, maj 2015, no. 3. Accessed 11 November 2022. https://archiwum.darlowo.pl/gazeta/201505.pdf