Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2022.35-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 35 2022
“Baltic Ports. Exchange, Conflicts, Entanglements” /Kulice, 24–26 March 2022
(“Bałtyckie miasta portowe. Wymiana, konflikty, historia powiązana,”)

Autorzy: Paweł Gliźniwicz
Szczecin
Rok wydania:2022
Liczba stron:3 (283-285)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu