Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2022.35-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 35 2022
“Sustainable Development and Innovations in Space. E-economy” / Szczecin-Copenhagen, 28–30 September 2022
(“Zrównoważony rozwój a innowacje w przestrzeni. E-gospodarka,”)

Autorzy: Agnieszka Budziewicz-Guźlecka

Anna Drab-Kurowska
Rok wydania:2022
Liczba stron:3 (287-289)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu