Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 26 2013
KONTAKTE DER FAMILIE VON KAMEKE MIT DEM DEUTSCHEN ORDEN IN PREUSSEN UM DIE WENDE VOM 14. BIS ZUM 15. JAHRHUNDERT. EIN BEITRAG ZUR FUNKTIONIERUNG DER RITTERELITE DES HERZOGTUMS POMMERN-STOLP IM GRENZRAUM VON POMMERN UND DEM DEUTSCHORDENSSTAAT.
(KONTAKTY RODU KAMEKE Z ZAKONEM KRZYŻACKIM W PRUSACH NA PRZEŁOMIE XIV I XV WIEKU. PRZYCZYNEK DO FUNKCJONOWANIA ELIT RYCERSKICH KSIĘSTWA SŁUPSKIEGO NA POGRANICZU POMORSKO-KRZYŻACKIM.)

Autorzy: Rafał Simiński
Data publikacji całości:2013
Liczba stron:24 (5-28)

Abstrakt

Na przełomie XIV i XV wieku dotychczasowa konstelacja geopolityczna Europy Środkowo-Wschodniej uległa znaczącej przebudowie. Połączone unią personalną Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie stały się dla państwa zakonu krzyżackiego w Prusach znaczącymi rywalami w regionie. Obie strony rozpoczęły wówczas intensywne starania o zdobycie sojuszników, których wsparcie mogło mieć znaczenie w ewentualnej bezpośredniej konfrontacji militarnej. Szczególna rola przypadła w tych zabiegach trzem księstwom zachodniopomorskim (słupskiemu, szczecińskiemu i wołogoskiemu). Nie bez znaczenia dla przedstawicieli obu bloków politycznych była możliwość pozyskania usług rycerstwa pomorskiego. Dostrzegali to zarówno krzyżacy, jak i strona polska. Elity rycerskie odgrywały ważną rolę w życiu politycznym Pomorza Zachodniego Udokumentowane źródłowo kontakty Kurda Kamekego i jego synów z zakonem krzyżackim w Prusach trwały ćwierć wieku. Przypadły na burzliwe okres w relacjach państwa krzyżackiego z Polską i Litwą na przełomie XIV i XV stulecia. Związki te miały różnorodny charakter. Kurd Kameke wstąpił na służbę zakonu jeszcze jako lennik biskupów kamieńskich. Z kolei jego synowie należeli do najbliższego otoczenia Bogusława VIII, który pozostawał w trwałym konflikcie z Krzyżakami. Klaus należał do radców księcia słupskiego, wpływając na kierunek jego polityki wobec zakonu. Sprawował również funkcję książęcego urzędnika w Polanowie. Karze przez co najmniej dekadę był książęcym wójtem w Szczecinku. Czynniki te sprawiają, że można ich określić jako typowych przedstawicieli rycerstwa pogranicznego. Zarówno sfera ich działalności publicznej, jak i interesy
Pobierz plik

Plik artykułu