Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.22-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018 (22)
Uwagi w związku z przygotowanym przez władze miasta Leszna projektem przepisów karnych mających na celu zwalczanie obrotu tak zwanymi dopalaczami

Autorzy: Łukasz Pohl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: wykroczenie substancja psychoaktywna zmiana prawa
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (5-16)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 463

Abstrakt

Artykuł przedstawia opinię projektu polskich przepisów karnych regulujących obrót tzw. dopalaczami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2015.
2.Gregorowicz J., Definicje w prawie i w nauce prawa, Łódź 1962.
3.Gregorowicz J., O nienormatywnym charakterze definicji legalnych, Łódź 1957.
4.Jarra E., Ogólna nauka o prawie, Warszawa 1922.
5.Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław 1961.
6.Nowak L., Spór o definicje legalne a sposób pojmowania „prawodawcy”, „Państwo i Prawo” 1969, nr 3.
7.Patryas W., Elementy logiki dla prawników, wyd. 2, Poznań 2002.
8.Patryas W., Rozważania o normach prawnych, Poznań 2001.
9.Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015.
10.Pohl Ł., Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Poznań 2007.
11.Seidler G., Teoria państwa i prawa (część analityczna), Kraków 1948.
12.Waśkowski T., Teoria wykładni prawa ludowego. Metodologia dogmatyki cywilistycznej w zarysie, Warszawa 1936.
13.Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.
14.Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły i wskazówki, Warszawa 2010.
15.Ziembiński Z., O zwrotach definicyjnych w ustawodawstwie PRL, Poznań 1950.