Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018 (22)

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Uwagi w związku z przygotowanym przez władze miasta Leszna projektem przepisów karnych mających na celu zwalczanie obrotu tak zwanymi dopalaczami

12 (5-16) Łukasz Pohl Więcej
2.

Uzasadnienie i propozycja projektu przepisów karnych mających na celu zwalczanie obrotu tak zwanymi dopalaczami przez jednostki samorządu terytorialnego

16 (17-32) Piotr Jóźwiak Więcej
3.

Wytwarzanie lub obrót dopalaczami jako czyn z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.

10 (33-42) Magdalena Kowalewska-Łukuć Więcej
4.

Artykuł 160 k.k. jako (potencjalny) środek walki z niektórymi spośród społecznie niepożądanych zachowań związanych z dopalaczami

15 (43-57) Konrad Burdziak Więcej
5.

Zwalczanie tak zwanych dopalaczy normami prawa karnego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

18 (59-76) Mariusz Nawrocki Więcej
6.

Problematyka tak zwanych dopalaczy na tle ochrony bezpieczeństwa w komunikacji w prawie karnym i prawie wykroczeń

21 (77-97) Łukasz Buczek Więcej
7.

Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej użyciem środków zastępczych jako przykład możliwej reakcji prawa cywilnego na obrót tak zwanymi dopalaczami

14 (99-112) Szymon Słotwiński Więcej
8.

Głos w dyskusji

3 (115-117) Michał Smętkowski Więcej