Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.22-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018 (22)
Uzasadnienie i propozycja projektu przepisów karnych mających na celu zwalczanie obrotu tak zwanymi dopalaczami przez jednostki samorządu terytorialnego

Autorzy: Piotr Jóźwiak
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny dopalacze nowelizacja wykroczenie
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (17-32)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 344

Abstrakt

Wobec bardzo poważnego i nasilającego się z każdym dniem społecznego problemu dopalaczy konieczne jest jak najszybsze podjęcie zdecydowanych i skutecznych działań. W artykule przedstawiono propozycje i uzasadnienie rozwiązań prawnych ułatwiających samorządom terytorialnym walkę z dopalaczami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Danecka D., Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim, Warszawa 2018.
2.Grzegorczyk T., Komentarz do art. 1, w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Grzegorczyk, LEX 2013.
3.Jóźwiak P., Kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych jako przejaw administracyjnego prawa karania, w: Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego, red.
4.D. Korczyński, P. Jóźwiak, P. Herbowski, Warszawa 2017.
5.Kacprzak I., Z mocarzem chemicy dali ciała, „Rzeczpospolita” z dnia 16 lipca 2015 r.
6.Korczyński D., Zbieg odpowiedzialności administracyjno-karnej z innego rodzaju odpowiedzialnością represyjną, w: Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z innego rodzaju odpowiedzialnością o charakterze represyjnym w służbach mundurowych, red. B. Wróblewski, P. Jóźwiak, K. Opaliński, Piła 2014.
7.Korczyński D., Konwersja reżimu odpowiedzialności za niektóre zachowania stanowiące obecnie wykroczenia i standardy jej stosowania, „Przegląd Legislacyjny” 2014, nr 1.
8.Łukaszewicz A., Za handel dopalaczami na długie lata za kratki, „Rzeczpospolita” z dnia 12 lipca 2018 r.
9.Pachowicz Z., Glosa do postanowienia z dnia 24 lutego 2006 r., I KZP 52/05, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 6.
10.Plebanek E., Materialne określenie przestępstwa, Warszawa 2009.
11.Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012.
12.Radecki W., Oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia przeciw środowisku, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 3.
13.Socha I., Nakaz wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej w świetle regulacji konstytucyjnych, procesowych i cywilnoprawnych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2016, nr 12.
14.Stuglik A., Kontrola przedsiębiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 9.
15.Sychta K., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2006 r., I KZP 52/05, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 3.
16.Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016.
17.Wojciechowski P., Z problematyki odpowiedzialności administracyjnej i karnej w prawie żywnościowym, „Przegląd Prawa Rolnego” 2011, nr 1.