Search

Result: Found records: 30.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Religijność jako kryterium jakości narzeczeństwa i małżeństwa
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
2. Demografia rodziny magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim na tle elit zachodnioeuropejskich. Wybrane problemy
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
3. Long-term demographic change and local socio-cultural patterns: marriages and household structure in 18–20th century Hungary
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
4. Małżeństwa Żydów w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
5. Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906. Część I. Roczne liczby małżeństw i sezonowość małżeństw
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
6. Ruchliwość społeczno-zawodowa Żydów i formowanie się gospodarstw żydowskich w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
7. Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906 Część II. Wiek nupturientów
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
8. Sojusz z Danią w pomorskich planach Bolesława Krzywoustego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
9. Ontyczny wymiar życia ludzkiego jako podstawa jedności i nierozerwalności małżeństwa
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
10. Nierozerwalność małżeństwa według św. Jana Pawła II na podstawie wybranych dokumentów
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
11. UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 17 KWIETNIA 2015 R., SYGN. AKT III CZP 9/15, LEX nr 1665869
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Go to
12. Nauczanie Papieża Franciszka o małżeństwie i rodzinie w posynodalnej adhortacji Amoris Laetitia w świtle Magisterium Jana Pawła II
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Go to
13. The role of genesis account of creation in the development of monogamy in the Old Testament and its reception in the early Church
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Go to
14. Prawne problemy początków rejestracji aktów stanu cywilnego w Polsce po II wojnie światowej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
15. Ustalenie istnienia lub nieistnienia, unieważnienie i rozwiązanie małżeństwa w polskim prawie rodzinnym oraz stwierdzenie nieważności i rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Go to
16. ΟὐΔ´ ἈΡΕΤῊ ΦΙΛΌΤΗΤΟΣ ἈΠΌΠΡΟΘΕΝ – antyczny Kościół wobec kryzysu rzymskiego małżeństwa
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Go to
17. Pojęcie niezdolności do zawarcia małżeństwa z przyczyn natury psychicznej (kan. 1095 n. 3 KPK)
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Go to
18. Volhynian Court Books as a Source for Studying the History of the Ukrainian Noble (Szlachta) Family in the 16th and 17th Centuries
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
19. Jewish Birth and Marriage Registrations in 19th-century Cracow and What They Reveal about the Dynamics of Ritual Marriage
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
20. Postawy „być” i „mieć” a postrzeganie małżeństwa i rodziny przez narzeczonych
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
21. Moralność małżeńsko-rodzinna w ujęciu uczniów szkół średnich i uczelni wyższych w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Studium socjologiczno-pastoralne
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
22. Serfdom and Mobility in Eighteenth-Century Bohemia. On Josef Grulich’s Book Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, 286 pages
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
23. O odmiennym uregulowaniu wad oświadczeń woli zawarcia małżeństwa wobec ogólnej regulacji kodeksu cywilnego
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Go to
24. Separate regulations on defects in a declaration of intent to enter into marriage, as distinct from general provisions of the Polish Civil Code
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Go to
25. Przygotowanie bliższe do małżeństwa w świetle dokumentów różnych szczebli obowiązujących w wybranych diecezjach polskich
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
26. Miłość małżeńska w życiu świętych Luigiego i Marii Quattrocchi oraz Louisa i Zelii Martin. Analiza teologiczno-psychologiczna
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Go to
27. Małżeństwo i rozwody w świadomości młodzieży polskiej przełomu XX i XXI wieku w świetle badań socjologicznych
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
28. A Top-down Approach to the Historical Demography of 18th-Century Pomerania
(Przeszłość Demograficzna Polski)
44, 2022 2022 Go to
29. Teologiczne i jurydyczne fundamenty definicji małżeństwa występującej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983 (kan. 1055)
(Colloquia Theologica Ottoniana)
38/2022 2022 Go to
30. The Influence of the Liturgical Calendar on the Seasonality of Conception in Early Modern Poland and Silesia
(Przeszłość Demograficzna Polski)
45, 2023 2023 Go to
Page