Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 21.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Regional Strategies for Pro-family Policy in the Care of Rural Child
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
2. BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
3. Elektroniczne rejestry publiczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
4. Zastosowanie steganografii w sieciach komputerowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
5. Intensyfikacja przestępczości w e-gospodarce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
6. Rodzaje i systemy płatności elektronicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
7. Usługi cloud computing dla małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
8. Problemy elektronicznej realizacji usług w administracji publicznej i ochronie zdrowia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
9. Charakterystyka wybranych cech infrastruktury turystycznej na przykładzie „ Parków wodnych”
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
10. Znaczenie koncepcji sharing economy na rynku turystycznym
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
11. Udostępnianie i wykorzystywanie danych otwartych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
12. Nowe technologie informacyjne a rozwój przestępczości elektronicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
13. Ryzyko w sektorze publicznym w kontekście zintegrowanej informatyzacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
14. Bioróżnorodność w sprawozdaniu finansowym na przykładzie uprawy łubinu żółtego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
15. Polityka personalna w sprawozdawczości niefi nansowej spółek giełdowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
16. Samoocena kontroli zarządczej jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
17. Samoocena kontroli zarządczej jako praktyczny element zarządzania jednostką samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
18. Risk perception among small and medium entrepreneurs
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Przejdź
19. Techniki uwierzytelniania biometrycznego dla realizacji usług drogą elektroniczną
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
20. The Influence of Lockdown on the Physical Activity and Subjective Health in the Teachers of Physical Education in Poland
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 38, No. 2/2022 2022 Przejdź
21. Pośród masywów górskich, lasów i prerii. Filmowy krajobraz Wyoming
(Film. Historia i Konteksty)
. 2023 Przejdź
Strona